Vad innebär ett muntligt avtal och dess bindande verkan? – Förståelse av vad muntligt avtal innebär och dess bindande verkan

I många vardagssituationer ingår vi överenskommelser utan att skriva ner något. Ett muntligt avtal kan vara lika bindande som ett skriftligt. I den här bloggen går vi igenom vad det innebär och ger dig en klarare bild av den juridiska styrkan i muntliga avtal.

Läs vidare för att skydda dina rättigheter och förstå vikten av avtal i vardagen.

Vad är ett muntligt avtal och dess bindande verkan?

Ett muntligt avtal är en överenskommelse som ingås genom muntlig kommunikation och har bindande verkan enligt avtalslagen. Pacta sunt servanda-principen innebär att avtal ska hållas, vilket även gäller för muntliga avtal.

Definition av muntligt avtal

Ett muntligt avtal är en bindande överenskommelse mellan två eller flera parter som görs genom tal och inte skrift. Dessa avtal stöds av principen pacta sunt servanda, vilket betyder “avtal ska hållas”.

I juridiken erkänns muntliga avtal som giltiga och kan vara precis lika bindande som skriftliga kontrakt. Det förutsätter dock att de grundläggande elementen för ett avtal – anbud, accept och viljeförklaring – finns där.

Därför måste parterna tydligt ha uttryckt sin avsikt att ingå i en överenskommelse och kommit överens om dess specifika villkor.

För detta skäl krävs det ofta högre beviskrav för att bevisa existensen och innehållet i ett muntligt avtal jämfört med ett skriftligt. Civilrätten skyddar individernas rättigheter genom att erkänna muntliga överenskommelser, men det kan vara svårt att bevisa vad som exakt har sagts eller överenskommits utan dokumentation.

Därför är det viktigt för privatpersoner, särskilt vid större affärer som anställning eller hyreskontrakt, att överväga en skriftlig form för ökad rättssäkerhet.

Pacta sunt servanda-principen

Ett muntligt avtal är bindande enligt pacta sunt servanda-principen, vilket innebär att avtal ska hållas. Det betyder att parterna måste följa det som avtalats, oavsett om avtalet är skriftligt eller muntligt.

Enligt denna princip förväntas båda parterna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet, och om någon part bryter mot avtalet kan den drabbas av rättsliga konsekvenser.

Pacta sunt servanda-principen är grundläggande inom avtalsrätten och utgör en viktig princip för att säkerställa överenskommelser mellan parterna. Därför är det viktigt att parter som ingår muntliga avtal följer denna princip och tar sitt åtagande på allvar, då det har en rättslig verkan enligt lagstiftningen på området.

Fördelar och Nackdelar med muntliga avtal

Fördelarna med muntliga avtal inkluderar dess lätthet att ingå, medan nackdelarna inkluderar svårigheter med bevisföring och att muntliga avtal inte alltid gäller enligt lag.

Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer innan man ingår ett muntligt avtal.

Lätthet att ingå

När parterna diskuterar och kommer överens muntligen kan avtal slutas snabbt och enkelt utan krav på skriftlighet. Detta kan vara fördelaktigt för mindre informella överenskommelser, men det kan också leda till svårigheter med bevisföring om tvister uppstår i framtiden.

Muntliga avtal kan vara till fördel för konsumenten vid vardagliga köp och tjänster, men det är viktigt att vara medveten om dess begränsningar och risker.

Lättheten att ingå ett muntligt avtal kan vara lockande, men det är också viktigt att överväga alternativet att formalisera överenskommelsen i skriftlig form för att undvika eventuella tvister.

Svårigheter med bevisföring

Bevisföring av muntliga avtal kan vara utmanande på grund av bristen på skriftliga bevis. Bevis för det som har avtalats måste ofta komma från muntliga vittnen eller andra indirekta källor, vilket kan göra det svårt att bevisa vad som faktiskt överenskommits.

Domstolar kräver starka bevis för att kunna fastställa innehållet i ett muntligt avtal, och detta kan ibland vara en hinder för att få rättvisa vid tvister om muntliga avtal.

För att stärka bevisen för ett muntligt avtal kan det vara värt att dokumentera all korrespondens och samtal som har ägt rum, samt att försöka få med andra parter i konversationer som kan styrka det som har sagts.

När muntliga avtal inte gäller

Muntliga avtal gäller inte i vissa specifika situationer. Det kan vara när enligt lag krävs att avtalet måste vara skriftligt för att vara bindande. Dessa inkluderar:

 1. Fastighetsaffärer: För köp eller försäljning av fastigheter krävs ett skriftligt avtal enligt lag för att vara bindande.
 2. Långvariga avtal: När ett avtal sträcker sig över en längre tid, som till exempel ett anställningskontrakt som varar mer än ett år, måste det vanligtvis vara skriftligt för att gälla.
 3. Testamenten: En muntlig överenskommelse om hur en persons tillgångar ska fördelas efter deras död är inte giltigt enligt lag.
 4. Avtal om konsumentkrediter: Muntliga avtal för lån och kreditavtal är vanligtvis ogiltiga enligt lag och måste vara skriftliga för att gälla.
 5. Äktenskapsförord: Avtal mellan makar rörande äktenskapsskillnad och bodelning, eller annan egendomsförordning vid äktenskapet, måste i regel vara skriftliga för att vara bindande.
 6. Säkerhetsavtal: När det gäller säkerhetsavtal där den ena parten lämnar pant eller säkerhet åt den andra parten så behöver detta oftast vara skriftligt för att gälla.

Vikten av att tänka på innan man ingår ett muntligt avtal

Innan man ingår ett muntligt avtal är det viktigt att tänka på risken med bevisföring och hur svårt det kan vara att bevisa avtalet i framtiden. Det är också viktigt att överväga om ett skriftligt avtal skulle vara ett säkrare alternativ för att undvika tvister i framtiden.

Skriftligt avtal som säkrare alternativ

Ett skriftligt avtal utgör ett säkrare alternativ till muntliga överenskommelser eftersom det tydligt fastställer villkoren som parterna har kommit överens om. Genom att ha avtalet nedskrivet och undertecknat blir det lättare att bevisa parternas avsikter och innehållet i avtalet vid eventuella tvister.

Ett skriftligt avtal ger även möjlighet att inkludera specifika villkor och detaljer som kan vara svåra att bevisa i en muntlig överenskommelse.

Att överväga att använda ett skriftligt avtal, framför en muntlig överenskommelse, kan bidra till att undvika missförstånd och tvister i framtiden. Genom att formalisera villkoren skriftligt, minskar parterna risken för avtalsbrott och förtydligar vad som förväntas av varje part.

Risker med muntliga avtal

Ibland kan muntliga avtal vara förenklade, men de kan också bära betydande risker. Eftersom muntliga avtal är svårare att bevisa, kan det leda till tvister och missförstånd vid en senare tidpunkt.

Om en avtalspart inte uppfyller sina åtaganden, kan det vara svårt att bevisa vad som faktiskt avtalats. Detta kan leda till rättsliga tvister och påföljder som kan undvikas med ett skriftligt avtal.

Att förlita sig på ett muntligt avtal kan resultera i osäkerhet och potentiella konflikter i framtiden. Därför är det viktigt att överväga de risker som är förknippade med muntliga avtal och noggrant fundera på att använda skriftliga alternativ för att undvika dessa problem.

Våra tjänster för att hjälpa dig med avtal

Vi erbjuder möjligheten att boka tid med en jurist för att få personlig rådgivning. Dessutom kan du få hjälp med avtalsrätt till ett fast pris genom vårt erbjudande.

Boka tid med jurist

Du kan boka tid med en erfaren jurist för att få konkret och skräddarsydd rådgivning.

 • Få personlig uppmärksamhet och hjälp med ditt specifika ärende.
 • Diskutera din situation i detalj och få råd om hur du kan gå vidare.
 • Juristen kan ge dig klar vägledning och svara på frågor angående avtalsrätt.
 • Efter mötet kommer du att ha en tydligare förståelse för dina alternativ och nästa steg.

Rådgivning med Fru Justicia

Efter att du har bokat tid med en jurist för att diskutera ditt muntliga avtal, kan du dra nytta av vår professionella rådgivning med Fru Justicia.

 • Fru Justicia kommer att ge dig detaljerad vägledning och stöd under hela processen.
 • Hon kommer att hjälpa dig att förstå lagliga konsekvenser och potentiella risker med ditt muntliga avtal.
 • Rådgivningen inkluderar även råd om hur man går vidare med eventuella tvister eller frågor som kan uppstå.

Erbjudande om hjälp med avtalsrätt till fast pris

Vi erbjuder hjälp med avtalsrätt till ett fast pris. Våra tjänster inkluderar:

 1. Juridisk granskning av ditt avtal för att säkerställa dess rättsgiltighet och bindande verkan.
 2. Rådgivning angående upprättande och tolkning av avtal, så att du kan ta välgrundade beslut.
 3. Hjälp med förhandlingar för att säkerställa att dina intressen beaktas och skyddas i avtalet.
 4. Alternativa lösningar och rättsliga åtgärder om det uppstår tvister eller problem relaterade till ditt avtal.
 5. Personlig support genom hela processen, från början till slut, för att tryggt navigera genom komplexiteten i avtalsrätt.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett muntligt avtal?

Ett muntligt avtal är en överenskommelse mellan två parter som görs genom tal och inte skrift, men som kan vara lika bindande som skriftliga avtal.

2. Är muntliga avtal lagligt bindande i Sverige?

Ja, i Sverige kan ett muntligt avtal vara lagligt bindande, precis som ett skriftligt avtal, så länge det finns bevis att det har accepterats av båda parterna.

3. Hur vet man att ett muntligt avtal är accepterat?

Ett muntligt avtal anses accepterat när alla inblandade parter tydliggör sitt samtycke till avtalets villkor antingen genom ord eller handlingar.

4. Kan man lita på ett muntligt avtal?

Ja, man kan lita på ett muntligt avtal om det finns tydlig överenskommelse och det är accepterat av alla inblandade parter, även om det kan vara svårare att bevisa än skriftliga avtal.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär ett muntligt avtal och dess bindande verkan? – förståelse av vad muntligt avtal innebär och dess bindande verkan

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.