Lagakraftvunnen tredskodom: Vad det innebär och hur det kan överklagas

Att stå inför en tredskodom som fått lagakraft kan kännas både överväldigande och definitivt. I Sverige blev ett nytt rättsläge gällande tredskodomar verklighet efter 2005, vilket påverkar både företag och privatpersoner.

I den här artikeln kommer du att få lära dig vad en lagakraftvunnen tredskodom faktiskt innebär och de möjligheter som finns för att överklaga ett sådant beslut. Läs vidare för att förstå hur du kan agera om du drabbats.

Vad är en lagakraftvunnen tredskodom?

En lagakraftvunnen tredskodom är en dom som har vunnit laga kraft utan att någon av parterna har deltagit i rättegången. Det innebär att domen inte längre kan överklagas och blir slutgiltig.

Efter 2005 infördes nya regler för tredskodom, vilket påverkade rättsläget avsevärt.

Definition och innebörd

En tredskodom innebär att en domstol beslutar i ett mål eftersom den svarande inte försvarar sig, trots att vara korrekt kallad. Detta kan hända om personen inte kommer till rättegången eller inte svarar på stämningen.

När en sådan dom vinner laga kraft kallas det för lagakraftvunnen tredskodom. Det betyder att domen är slutgiltig och inte kan överklagas i vanlig ordning.

Lagakraftvunnen tredskodom blir bindande för parterna och de måste följa det som domen säger. Om den dömde senare vill ändra på domen, krävs speciella skäl. Juridiska processer som resning eller återvinning av tredskodom är då möjliga vägar att gå.

Dessa metoder kräver dock starka bevis och är ofta svåra att genomföra. I rättegångsbalken finns regler om hur man kan gå tillväga för att ifrågasätta en lagakraftvunnen tredskodom.

Bakgrund och historik

Tredskodom har en lång historia och har funnits som rättsligt verktyg under en lång tid. Praktiken att använda tredskodom har utvecklats för att ge en lösning för tvister där en part inte kan eller inte vill delta i rättegången.

Tidigare var tredskodomen enbart relaterad till avskilda enskilda anspråk men har med tiden utvecklats för att omfatta fler typer av tvister. Efter 2005 såg vi ytterligare förändringar i lagstiftningen kring tredskodom som formulerades för att se till att parterna får en rättvis prövning av sitt ärende och samtidigt överensstämmer med den europeiska konventionen.

Praxis kring tredskodomen grundar sig på ett antal rättsfall genom åren som har gett upphov till olika tolkningar av lagrummet. Även om tredskodomen har funnits länge har den genomgått flera revideringar och anpassningar för att effektivisera och förbättra dess tillämpning inom det svenska rättssystemet.

Rättsläget efter 2005

Efter 2005 har rättsläget för lagakraftvunna tredskodomar förändrats genom flera lagreformer. Domstolarna har fått ökade befogenheter att pröva omständigheterna kring tredskodomen och har vid behov kunnat häva den.

Denna utveckling har inneburit att parter som tidigare inte hade möjlighet att överklaga en tredskodom nu kan få sina ärenden omprövade och därigenom få en rättvis bedömning av sitt mål.

Rättsläget efter 2005 har inneburit att fler möjligheter öppnats för de som drabbats av tredskodom. Reformerna har skapat en mer rättvis rättsprocess och gett enskilda parter större möjlighet att få sin sak prövad på nytt om det finns tungt vägande skäl för det.

Hur man kan överklaga en lagakraftvunnen tredskodom

Det finns möjligheter att överklaga en lagakraftvunnen tredskodom genom att ansöka om resning enligt rättegångsbalken eller genom återvinning av tredskodom. Det krävs dock tungt vägande skäl för att få resning och taleändring efter en lagakraftvunnen tredskodom kan vara komplicerad.

Resning enligt rättegångsbalken

Resning enligt rättegångsbalken kan begäras om det framkommer nya omständigheter eller bevis som skulle ha kunnat påverka utgången i målet. Vid begäran om resning prövas frågan om det finns tillräckliga skäl för att återuppta målet. Resningsansökan ska innehålla en redogörelse för de nya omständigheterna eller bevisen samt en argumentation för varför dessa är av sådan vikt att de skulle ha kunnat leda till ett annat domslut. Beslutet att bevilja eller avslå resning fattas av tingsrätten efter en särskild prövning.

Återvinning av tredskodom

Ett beslut om tredskodom kan överklagas genom återvinning av tredskodom enligt 17 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken. Här är några sätt att uppnå detta:

 1. Bevisa domvilla, såsom bedrägeri eller oegentligheter i äktenskapsskillnadsförfaranden.
 2. Visa att kronofogden har gjort ett fel när de utmätt egendom eller registrerat betalningsanmärkningen.
 3. Presentera nya bevis som skulle ha vägt tungt vid den ursprungliga prövningen.
 4. Ta upp en ny talan som inte kunde ha förts tidigare på grund av omständigheterna.

Förutsättningar och tungt vägande skäl

För att kunna få resning enligt rättegångsbalken krävs det att det föreligger nya omständigheter eller bevis som förhindrade den drabbade parten från att tillvarata sina intressen under den tidigare processen.

Vidare måste det finnas tungt vägande skäl för att resning ska beviljas. Det kan handla om allvarliga brister i den tidigare rättegången eller omständigheter som gör det svårt att lita på dess utgång.

Dessa förutsättningar och tungt vägande skäl utgör de grundläggande kraven för att kunna överklaga en lagakraftvunnen tredskodom.

Taleändring efter lagakraftvunnen tredskodom

Efter en lagakraftvunnen tredskodom är det möjligt att begära en taleändring. Detta kan göras på följande sätt:

 1. Inhämtning av nye målsägare och därmed lämna in ett nytt stämning
 2. Framförandet av nya bevis som stärker fallet eller ger ny, relevant information
 3. Väsentliga förändringar i omständigheterna som motiverar en taleändring
 4. Begäran om resning baserat på någon form av övergrepp eller bedrägeri under den ursprungliga processen

Vanliga Frågor

1. Vad är en lagakraftvunnen tredskodom?

En lagakraftvunnen tredskodom är ett juridiskt beslut som inte överklagats i tid och därför inte kan ändras. Detta kan till exempel hända om en person inte svarar på ett avskilt enskilt anspråk under en rättegång.

2. Kan man överklaga en tredskodom?

Ja, att överklaga en tredskodom är möjligt genom att begära resning, men för det krävs särskilda förutsättningar enligt rättegångsbalken och processen måste följa vissa lagrum.

3. Vilka konsekvenser får en tredskodom för mig?

En tredskodom kan leda till att till exempel ett äktenskap upplöses eller att kronofogden kan verkställa ett utslag, vilket kan resultera i en betalningsanmärkning.

4. Hur vet jag om min tredskodom har vunnit laga kraft?

När tiden för att överklaga har passerat utan någon inhibition eller överklagande, blir domen lagakraftvunnen vilket innebär att den är slutgiltig.

5. Vad händer efter att en tredskodom har vunnit laga kraft?

Efter att en tredskodom har vunnit laga kraft, genomförs det juridiska beslutet och de åtgärder som domen innebär, till exempel upplösning av ett äktenskap eller indrivning av skuld av kronofogden.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om lagakraftvunnen tredskodom: vad det innebär och hur det kan överklagas

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.