Förvärvarens undersökningsplikt vid begagnatvaruförvärv: Vad säger lagen?

Köpa begagnade saker kan vara smart, men det finns risker. I Sverige regleras köparens undersökningsplikt av köplagen. Vår artikel förklarar hur du skyddar dig mot dolda fel vid köp.

Läs vidare för trygga affärer!

Förvärvarens Undersökningsplikt vid Köp av Begagnad Vara

Relevant lagstiftning och förvärvarens ansvar vid begagnatvaruförvärv. Undersökningspliktens omfattning och betydelse för godtrosförvärv.

Relevant lagstiftning och förvärvarens ansvar

I Sverige omfattas köp av begagnade varor av flera lagar som styr förvärvarens ansvar och skyldigheter. Konsumentköplagen ger skydd till privatpersoner och understryker säljarens ansvar att informera om varans skick.

För företag till företag gäller Köplagen, där undersökningsplikten är striktare. Förvärvaren har en skyldighet att noggrant kontrollera varan, annars kan rätten att göra anspråk vid fel gå förlorad.

Även MB Miljöbalken kan spela in vid förvärv av vissa typer av begagnatvaror, speciellt om de innehåller skadliga ämnen. Förvärvare måste säkerställa att produkterna uppfyller miljökraven.

Om skatteplikt uppkommer vid förvärvet är det även köparens ansvar att redovisa och betala eventuell skatt. Nästa del i artikeln kommer att undersöka hur djupgående undersökningsplikten är och vad den innebär för godtrosförvärv.

Undersökningspliktens omfattning

Vid begagnatvaruförvärv omfattar undersökningsplikten förvärvarens skyldighet att noggrant granska varans skick och egenskaper innan köpet. Det gäller för alla typer av förvärv, inklusive fastighetsförvärv och företagsförvärv.

Genom att aktivt undersöka varan visar förvärvaren god tro och minskar risken för tvister senare.

För att uppfylla undersökningsplikten bör förvärvaren noggrant granska varan och, vid behov, konsultera experter för att säkerställa dess skick och kvalitet. Detta gäller särskilt för återförsäljare som har en större skyldighet att vara välinformerade om de begagnade varor de säljer.

Undersökningspliktens betydelse för godtrosförvärv

När förvärvaren inte har uppfyllt sin undersökningsplikt kan det påverka möjligheten att göra ett godtrosförvärv. Godtrosförvärv innebär att förvärvaren har agerat i god tro utan kännedom om eventuella fel eller brister i varan.

Om undersökningsplikten inte har uppfyllts kan detta leda till att förvärvaren inte anses vara i god tro, vilket i sin tur kan påverka dennes rättigheter och ansvar enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Det är därför av avgörande betydelse att förvärvaren noggrant undersöker den begagnade varan för att undvika eventuella negativa konsekvenser vid senare tidpunkt.

Genom att följa undersökningsplikten innan förvärv av begagnade varor kan förvärvaren säkerställa att de agerar i god tro. Detta är särskilt viktigt inom områden såsom fastighetsförvärv och garantiåtaganden för lös egendom.

Konsekvenser av att inte uppfylla undersökningsplikten

Om förvärvaren inte uppfyller sin undersökningsplikt kan det leda till olika konsekvenser, såsom skadeståndsansvar och rättsliga åtgärder för att återvinna förvärvet. Det är därför viktigt för förvärvaren att noggrant undersöka den begagnade varan innan köp för att undvika eventuella negativa konsekvenser i framtiden.

Möjliga följder för förvärvaren

Om förvärvaren inte uppfyller sin undersökningsplikt vid begagnatvaruförvärv enligt lagen kan följande konsekvenser inträffa:

 1. Förvärvaren kan förlora rätten till reklamation och eventuell garantiansvar.
 2. Skadeståndsansvar kan åläggas för de skador som uppstår till följd av försummelsen.
 3. Möjligheten att återvinna förvärvet genom rättsliga åtgärder kan bli aktuell, vilket innebär en risk för ekonomiska förluster och rättsliga kostnader.

Skadeståndsansvar

När förvärvaren inte uppfyller sin undersökningsplikt kan denne bli skyldig att ersätta säljaren för eventuella förluster. Skadeståndsansvaret inträder om förvärvaren har försummat att noggrant undersöka den begagnade varan innan köpet.

Det är viktigt att förvärvaren är medveten om att underlåtenhet att uppfylla undersökningsplikten kan leda till ekonomiska konsekvenser och ansvar för att kompensera säljarens eventuella förluster.

Det är därför av yttersta vikt att förvärvaren noga följer lagens krav på undersökningsplikt för att undvika skadeståndsansvar.

Rättsliga åtgärder för att återvinna förvärvet

 • Förvärvaren kan begära ogiltigförklaring av avtalet om säljaren har förtigit eller lämnat oriktiga uppgifter om varans skick.
 • Förvärvaren kan yrka på prisavdrag, hävning av köpet eller skadestånd om säljaren har brutit mot sin upplysningsplikt.
 • Om förvärvet anses vara ogiltigt på grund av fel i säljarens uppgifter kan förvärvaren även ha rätt till ersättning för drabbade kostnader.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär förvärvarens undersökningsplikt vid köp av begagnade saker?

Förvärvarens undersökningsplikt är en lag som säger att den som köper begagnade saker måste kolla varans skick noga innan köpet.

2. Gäller undersökningsplikten även när jag köper en fastighet?

Ja, som fastighetsförvärvare har du en undersökningsplikt att inspektera fastigheten ordentligt innan avtalet slutförs.

3. Vad händer om jag inte kollar varan ordentligt innan jag köper den?

Om du inte följer din undersökningsplikt kan du förlora din rätt att klaga (reklamationsrätt) om det visar sig att varan har fel.

4. Gäller undersökningsplikten också vid aktiebolagsförvärv?

Ja, även vid aktiebolagsförvärv måste köparen utforska bolaget och dess tillgångar noggrant för att förstå vad man faktiskt köper.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om förvärvarens undersökningsplikt vid begagnatvaruförvärv: vad säger lagen?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.