En översikt över standardavtal och dess användning inom entreprenadavtal bygg inom byggbranschen

Att sätta upp en tydlig och rättvis entreprenadavtal är en utmaning många möter i byggbranschen. Standardavtal som AB 04, ABT 06 och ABK 09 erbjuder vägledning och struktur för sådana överenskommelser.

I den här artikeln går vi igenom dessa avtal och hur de kan tillämpas för att skapa säkra och effektiva projekt. Följ med för en klarare bild av byggbranschens juridiska landskap!

Standardavtal för byggbranschen

AB 04 och ABT 06 är vanliga standardavtal för entreprenader, medan ABK 09 används för konsulttjänster och ABM 07 för underentreprenörer. Dessa avtal fastställer allmänna bestämmelser för olika typer av entreprenadavtal inom byggbranschen.

AB 04 och ABT 06 för entreprenader

AB 04 och ABT 06 är standardavtal som ofta används vid byggentreprenader i Sverige. De utgör en gemensam grund för avtalsvillkor mellan byggherrar och entreprenörer. Avtalen hjälper till att skapa tydlighet och minska risken för konflikter genom att specificera ansvarsområden, tidsramar och betalningsvillkor.

För byggprojekt där byggherren står för detaljerad planering och entreprenören utför arbetet, är AB 04 det föredragna avtalet. Om projektet däremot kräver en totalentreprenad där entreprenören både designar och bygger, passar ABT 06 bättre.

Dessa avtalsserier reglerar även hur eventuella tvister ska hanteras och vilka förfaranden som gäller vid ändringar under byggprocessen. Genom att använda AB 04 eller ABT 06 kan parterna känna sig säkrare på att all juridik och entreprenadrätt är korrekt hanterad.

Nästa steg i processen kan vara att överväga ABK 09, som är anpassat för konsulttjänster inom byggbranschen.

ABK 09 för konsulttjänster

När det kommer till konsulttjänster inom byggbranschen, är ABK 09 en nyckelkomponent. Detta standardavtal, utgivet av Sveriges Arkitekter och Konsultföretagen i Sverige, reglerar avtal för konsulttjänster inom arkitektur, teknisk rådgivning och ingenjörstjänster.

Genom att använda ABK 09 kan konsulttjänsteleverantörer och beställare enkelt komma överens om viktiga aspekter såsom ansvarsfördelning, betalningsvillkor och förändringar under projektets gång.

Detta underlättar för båda parter att tydligt definiera sina roller och ansvar, vilket skapar en solid grund för genomförandet av konsulttjänsterna.

ABK 09 fastställer enhetliga och klara villkor för olika aspekter av konsulttjänster och ger tydliga riktlinjer för vad som förväntas av både konsulter och beställare. Genom att tillämpa dessa standardavtal kan parterna undvika onödiga tvister och missförstånd under projektets gång.

ABM 07 för underentreprenörer

ABM 07 är ett standardavtal som används av underentreprenörer inom byggbranschen. Det reglerar avtalet mellan huvudentreprenören och underentreprenören och innehåller bestämmelser om bland annat arbetsplatsens säkerhet, ansvar för material och utförande av arbetet.

ABM 07 syftar till att tydligt definiera de rättigheter och skyldigheter som gäller för underentreprenören och underlättar därmed samarbetet inom byggprojekt.

Genom att använda ABM 07 kan underentreprenörer tydligt fastställa sina krav och förväntningar i samband med olika projekt, vilket skapar en stabil grund för samarbete med huvudentreprenören.

Detta underlättar kommunikationen och minskar risken för missförstånd, vilket i sin tur kan leda till en mer effektiv och smidig genomförande av byggprojekt.

Användning av standardavtal inom byggbranschen

Valet av rätt standardavtal för ett byggprojekt kan vara avgörande för framgången. Det är viktigt att noggrant överväga för- och nackdelar med standardavtal samt att vara beredd på eventuella ändringar och tillägg under projektets gång.

Val av rätt standardavtal för ett projekt

För att välja rätt standardavtal för ett projekt inom byggbranschen är det viktigt att noggrant överväga vilket avtal som passar bäst för projektets behov och mål. Här är några punkter att beakta:

 1. Projektets omfattning och storlek
 2. Parternas ansvarsfördelning enligt standardavtalet
 3. Eventuella specialkrav eller unika omständigheter i projektet
 4. Tidigare erfarenheter med liknande avtalstyper
 5. Input från juridiska experter eller rådgivare med expertis inom byggentreprenadavtal

För- och nackdelar med standardavtal

Fördelar med standardavtal Nackdelar med standardavtal
Skapar trygghet genom välkända ramar och regler. Kan vara för generella och inte täcka specifika projektbehov.
Underlättar förhandlingsprocessen då parterna känner till innehållet. Flexibiliteten begränsas, svårare att anpassa till unika situationer.
Minskar risken för tvister genom tydliga ansvarsområden. Standardiserade villkor kan missgynna en av parterna.
Ökar effektiviteten då mindre tid läggs på att utforma avtalet. Uppdateringar av standardavtal kan missas vilket leder till föråldrade termer.
Förenklar för små företag som saknar juridisk expertis. Gynnar inte alltid innovation och kreativa lösningar.

Ändringar och tillägg under projektets gång

Vid behov av ändringar eller tillägg under byggprojektet måste parterna komma överens om och dokumentera dessa förändringar skriftligt. Här är några viktiga punkter att beakta:

 1. Parternas skriftliga samtycke krävs för alla ändringar och tillägg i avtalsvillkoren.
 2. Omfattningen av ändringen eller tillägget ska tydligt specificeras, inklusive eventuella kostnads – eller tidsmässiga konsekvenser.
 3. Enighet om vilka standardavtalsvillkor som kommer att gälla för den föreslagna ändringen eller tillägget.
 4. Eventuella påverkade delar av projektet eller andra relaterade aspekter som kan behöva justeras på grund av ändringen eller tillägget.
 5. Dokumentation och godkännande av ändringarna och tilläggen enligt de gällande kontraktsbestämmelserna.
 6. Kommunikation med övriga inblandade parter för att säkerställa att alla relevanta intressenter är medvetna om de godkända ändringarna.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett standardavtal inom byggbranschen?

Standardavtal i byggbranschen är förutbestämda avtalsmallar som används för entreprenadkontrakt för att förenkla avtalsprocessen mellan byggföretag och hantverkare.

2. Varför använder man standardavtal inom entreprenadavtal bygg?

Man använder standardavtal inom entreprenadavtal bygg för att skapa tydliga och rättvisa villkor som uppfyller avtalsrättens krav och underlättar samverkan inom fastighetsbranschen.

3. Får hantverkstjänster alltid använda standardvillkor?

Ja, hantverkstjänster använder ofta standardvillkor för att säkerställa kvalitet och rättslig klarhet i avtalet, och detta rekommenderas av Konsumentverket.

4. Är entreprenörsavtal med standardvillkor bindande?

Entreprenörsavtal med standardvillkor är juridiskt bindande om de upprättats korrekt och godkänts av båda parter inom ramen för kontraktsrätt.

5. Hur hjälper standardavtal byggföretag?

Standardavtal hjälper byggföretag genom att ge en fast struktur och riktlinjer för avtal vilket gör det lättare att snabbt komma överens om entydiga kontrakt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om en översikt över standardavtal och dess användning inom entreprenadavtal bygg inom byggbranschen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.