Vad räknas som dolda fel i en bostadsrätt när det gäller golvet? – En Guide till dolda fel i bostadsrättens golv

Att köpa en bostadsrätt är en stor investering, men vad händer om golvet döljer hemligheter? I Sverige är det viktigt att förstå vad som menas med dolda fel, speciellt när det gäller så centrala delar som golvet.

Denna guide kommer att lysa ljus på de mysterier som kan gömma sig under ytan och hjälpa dig att undvika oväntade kostnader. Läs vidare för att bli expert på dolda golvfel i din bostadsrätt.

Sammanfattning

 • Dolda fel i golvet är brister som inte syns vid vanlig undersökning och som kan inkludera fuktskador, felmonterade golvbrunnar eller rötskador.
 • Upptäckbara fel skiljer sig från dolda fel genom att de borde märkas vid en normal granskning medan dolda fel är svårare att upptäcka och kräver ofta en mer noggrann undersökning.
 • Det finns exempel på dolda fel som sprickor under mattor, felaktigt installerade golvvärmesystem och vattenskador från läckande rör som är svåra att se vid en första titt.
 • Normalt slitage och skador som säljaren redan har informerat om räknas inte som dolda fel när man köper en bostadsrätt.
 • För att undvika problem med dolda fel är det viktigt att köparen noggrant inspekterar bostadsrätten och, om möjligt, anlitar en professionell för en grundlig besiktning.

Vad är dolda fel?

Dolda fel är brister i bostadsrättens golv som inte är synliga vid en vanlig undersökning, exempelvis fuktskador eller felmonterade golvbrunnar. Detta innebär att dessa fel inte upptäcks förrän efter att köpet har genomförts.

Definition och exempel

Ett dolt fel är en brist som inte syns vid en vanlig besiktning eller undersökning av en bostadsrätt och som köparen rimligtvis inte kunde ha upptäckt vid köptillfället. Dessa fel kan till exempel vara rötskador i bjälklaget under golvet, felaktigt dragna elledningar eller problem med fukt som inte är synliga för blotta ögat.

För att ett fel ska klassas som dolt bör det ha varit närvarande redan vid försäljningen och vara av sådan karaktär att det påverkar bostadens användbarhet på ett betydande sätt.

Exempel på dolda fel i bostadsrättens golv kan vara en felmonterad golvbrunn i badrummet som leder till läckage eller skador som uppstått genom felaktig golvsättning. Skador orsakade av läckage kan innebära omfattande fuktskador som inte upptäcks förrän golvet börjar svikta.

Dessa brister kräver ofta dyra åtgärder för avhjälpande och kan leda till krav på skadestånd eller prisavdrag från säljaren. Eftersom sådana problem starkt påverkar både bostadens värde och funktion är det viktigt att förstå vad som utgör ett dolt fel för att kunna agera rätt vid upptäckt.

Skillnaden mellan upptäckbara och dolda fel

När det gäller skillnaden mellan upptäckbara och dolda fel, är det viktigt att notera att upptäckbara fel är fel som köparen borde ha lagt märke till vid en vanlig undersökning.

Å andra sidan är dolda fel defekter som inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning. Medan upptäckbara fel kan ses eller observeras vid en grundlig genomgång, är dolda fel mer subtila och kan vara dolda under ytan tills de avslöjas vid användning eller över tid.

Det är avgörande att skilja mellan dessa två typer av fel, särskilt när det gäller fastighetsköp, där säljaren har skyldigheten att informera om kända dolda fel medan köparen förväntas upptäcka uppenbara brister under en normal granskning.

Dolda fel i bostadsrättens golv

Vanliga och ovanliga exempel på dolda fel i golvet. Situationer som inte räknas som dolda fel.

Vanliga och ovanliga exempel på dolda fel i golvet

När det gäller golvet i en bostadsrätt kan dolda fel vara knepiga att upptäcka. Här är några vanliga och ovanliga exempel på dolda fel i golvet:

 1. Sprickor eller bucklor som döljs av mattor eller golvlister.
 2. Felaktig installation av golvvärmesystem som orsakar ojämn värme eller fuktskador.
 3. Gömda mögel – eller fuktproblem under ytan som kan leda till hälsoproblem.
 4. Golvmaterial av låg kvalitet som slits för tidigt eller inte klarar belastningen i rummet.
 5. Dålig ljudisolering mellan våningsplanen, vilket skapar störande ljudnivåer för grannarna.
 6. Vattenläckage från rör eller väggar som resulterar i fuktintrång och skador under golvytan.

Situationer som inte räknas som dolda fel

När det gäller golvet i en bostadsrätt finns vissa situationer som inte klassas som dolda fel. Det är viktigt att vara medveten om följande:

 1. Normalt slitage och åldrande av golvet.
 2. Om säljaren har informerat köparen om eventuella brister eller skador i golvet innan affären är avslutad.
 3. Om köparen har haft möjlighet att inspektera golvet på egen hand och upptäcka eventuella fel innan köpet genomfördes.
 4. Fel som uppstår på grund av köparens egen okunskap eller slarv i underhållet av golvet.

Vanliga Frågor

1. Vad är exempel på dolda fel i bostadsrättens golv?

Dolda fel i en bostadsrätts golv kan vara om golvet är bristfälligt renoverat eller har byggnadsfel som inte syns vid en vanlig undersökning, som exempelvis sviktande golv eller fukt.

2. Vem ansvarar för att avhjälpa dolda fel i golvet?

Säljarens ansvar är att stå för skadestånd om det upptäcks brister i golvet som inte uppfyller köparens rättmätiga förväntningar, och det kan ibland leda till att säljaren måste bekosta renovering.

3. Har köparen någon undersökningsplikt angående golvets skick?

Ja, köparen har en undersökningsplikt att kontrollera golvet noggrant, men trots detta kan vissa dolda fel vara svåra att upptäcka och anses då vara säljarens ansvar.

4. Kan man häva köpet om man upptäcker dolda fel i golvet?

Om det finns allvarliga dolda fel i bostadsrättens golv kan det leda till en tvist där möjligheten till hävning av köpet finns, men ofta krävs det juridisk hjälp för att lösa sådana situationer.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad räknas som dolda fel i en bostadsrätt när det gäller golvet? – en guide till dolda fel i bostadsrättens golv

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.