Advokat specialiserad på hyresjuridik

Advokat specialiserad på hyresjuridik

Liksom hyresrätters framväxt på bostadsmarknaden har även bruket av hyreslokaler kommit att öka markant. En lokal används till allt från matbutiker, restauranger och barer till verkstäder, lagerutrymmen och tyngre industribyggnader. Då fler och fler väljer att flytta in till städerna växer även efterfrågan på lokal tillgång till olika verksamheter som…

Read More

Tvist med kommunen

Tvist med kommunen

I Sverige finns det 290 kommuner indelade i 21 regioner. En kommuns storlek varierar enormt där Bjurholms cirka 2 400 invånare utgör den minsta kommunen och Stockholms kommuns cirka 950 000 invånare utgör den största kommunen. Kommunens roll Trots de stora skillnaderna i invånarantal är alla kommuners roll densamma. Det är kommunen…

Read More

Tvist vid slutbesiktning

Tvist vid slutbesiktning

Du som konsument När det kommer till tjänsteavtal finns det inget regelverk som reglerar specifikt vare sig entreprenadtjänster eller andra tjänster, såvida man inte är konsument. Det innebär att för de fall två privatpersoner eller två näringsidkare ingår ett tjänsteavtal så gäller vanliga avtalsrättsliga regler. Konsekvensen av detta blir att…

Read More

Stämma hyresgäst

Stämma hyresgäst

Har du fått problem med din hyresgäst? Vi går igenom några juridiska aspekter som är bra att ha med sig vid en konflikt mellan hyresvärd och hyresgäst. ”Bostad” eller ”lokal”? Ett utrymme som hyrs ut för att användas för något annat ändamål än bostad räknas i lagens mening som hyra…

Read More

Köpa fastighet i Thailand

Köpa fastighet i Thailand

Sugen på hus i Thailand? Det förstår vi! För att flytten till solen ska bli precis så bra som du drömmer om gäller det att hålla koll på det juridiska. Den thailändska fastighetsmarknaden är väldigt annorlunda jämfört med den svenska och det finns en hel del komplicerade regler att förhålla…

Read More