Stämma hyresgäst

Stämma hyresgäst

Har du fått problem med din hyresgäst? Vi går igenom några juridiska aspekter som är bra att ha med sig vid en konflikt mellan hyresvärd och hyresgäst. ”Bostad” eller ”lokal”? Ett utrymme som hyrs ut för att användas för något annat ändamål än bostad räknas i lagens mening som hyra…

Read More

Köpa fastighet i Thailand

Köpa fastighet i Thailand

Sugen på hus i Thailand? Det förstår vi! För att flytten till solen ska bli precis så bra som du drömmer om gäller det att hålla koll på det juridiska. Den thailändska fastighetsmarknaden är väldigt annorlunda jämfört med den svenska och det finns en hel del komplicerade regler att förhålla…

Read More

Entreprenadavtal – att tänka på

Entreprenadavtal – att tänka på

Inom entreprenadrätten skiljer man på konsumententreprenader och kommersiella entreprenader. En konsumententreprenad är en entreprenad där en entreprenör åtagit sig att utföra ett arbete åt en konsument. I dessa fall blir konsumenttjänstlagens bestämmelser tillämpliga. Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att det inte är tillåtet att avtala…

Read More

Tvist med hantverkaren

Tvist med hantverkaren

Är du missnöjd med din hantverkares arbete eller har arbetet tagit längre tid än vad du och hantverkaren kommit överens om? Tvist kan uppstå av flera olika anledningar. Som konsument är det viktigt att veta vilka rättigheter man har och vad man kan göra ifall att man hamnat i tvist…

Read More