Skatt i Frankrike

Skatt i Frankrike

Bland svenskarna blir det allt mer populärt att flytta till Frankrike. Det finns många fördelar med att flytta söderut, men för många kan det också kännas krångligt att sätta sig in i nya lagar och regler. I den här artikeln berättar vi på Vasa advokatbyrå mer om hur det fungerar…

Read More

Tvistemål – Vi förklarar

Tvistemål – Vi förklarar

Vad är ett tvistemål? Ett tvistemål är ett mål där en allmän domstol handlägger ett mål mellan parter som inte kan komma överens. Såväl en privatperson som ett bolag eller förening kan vara part i en rättegång. Parterna i ett tvistemål kallas för käranden respektive svaranden. Den som väcker talan…

Read More