ABK 09 skadestånd juridik avtal: En guide till hur man kräver skadestånd enligt ABK 09

När ett byggprojekt inte går som planerat kan det uppstå frågor om skadestånd enligt ABK 09. ABK 09 är byggbranschens standardavtal som reglerar ansvar och skadestånd mellan konsult och beställare.

Den här guiden kommer att visa dig steg för steg hur du framställer ett skadeståndskrav korrekt och inom de rätta tidsramarna. Läs vidare för att få koll på hur du skyddar dina rättigheter!

Krav på skadestånd enligt ABK 09

Formkraven för att kunna kräva skadestånd enligt ABK 09 måste uppfyllas och det finns även tidsfrister som måste följas. Dessutom fastställs ansvarstiden för konsulten som är avgörande vid krav på skadestånd.

Formkrav för skadestånd

Att kräva skadestånd enligt ABK 09 innebär att följa vissa formkrav. Dessa krav säkerställer att allting genomförs korrekt och enligt gällande regler.

 • Skriftlighet är ett måste. Alla skadeståndsanspråk ska framställas skriftligen för att vara giltiga.
 • Specifikation av anspråket krävs. Detaljer kring den påstådda skadan och dess omfattning måste tydligt anges.
 • Motivering av ersättningen behöver inkluderas. Förklara varför just den summan efterfrågas som ersättning.
 • Påvisande av orsakssamband är essentiellt. Visa hur konsultens agerande direkt har orsakat den uppkomna skadan.
 • Tidsaspekten är vital. Kravet måste framställas inom de tidsfrister som anges i ABK 09 för att inte förfalla.
 • Beviskravet kan inte ignoreras. Tillräckliga bevis bör bifogas för att styrka de påstådda felen eller bristerna.
 • Anmälan till konsultansvarsförsäkringen bör göras omgående när ett krav uppkommer, för att säkra rätten till ersättning.

Tidsfrister för att framställa krav

Tidsfristen för att framställa krav är en viktig aspekt enligt ABK 09. Det är avgörande att vara medveten om de specifika tidsramarna för att kräva skadestånd, vilket inkluderar:

 1. Kravet på skadestånd måste framställas inom en bestämd tidsperiod från det att felet upptäcks.
 2. Tidsfristen kan variera beroende på omständigheterna och avtalets specifika villkor.
 3. Det är nödvändigt att noggrant följa de angivna tidsfristerna för att säkerställa möjligheten att framställa krav på skadestånd enligt ABK 09.
 4. Vid eventuell tvist gällande tidsfristen kan det vara fördelaktigt att konsultera en förbundsjurist med expertis inom detta område.

Ansvarstiden för konsulten

Efter att ha fastställt tidsfristerna för att framställa krav är det viktigt att förstå ansvarstiden för konsulten enligt ABK 09. Konsultens ansvarstid sträcker sig vanligtvis till en viss tid efter det att felet upptäckts.

Det är av avgörande betydelse att vara noggrann med att hålla sig inom denna tidsram när man framställer krav på skadestånd enligt avtalet. Genom att vara medveten om konsultens ansvarstid kan man säkerställa att man agerar inom rimlig och laglig tidsram för att kräva skadestånd enligt ABK 09.

Ansvarstiden för konsulten, som regleras enligt ABK 09, är en viktig del av processen för att kräva skadestånd. Det är av största vikt att vara medveten om dessa tidsgränser och agera inom dem för att säkerställa att kraven på skadestånd är giltiga och hållbara.

Viktiga punkter att känna till om ABK 09 och skadestånd

– Konsultens skadeståndsskyldighet måste vara tydligt reglerad i avtalet enligt ABK 09.

– Det finns möjlighet till kvittning av skadeståndskrav enligt avtalsregleringen i ABK 09.

Konsultens skadeståndsskyldighet

Konsulten har en skyldighet att ersätta beställaren för skador som uppstår till följd av konsultens fel eller försummelse. Detta omfattar fel i konsultens råd, beräkningar eller handlingar som leder till ekonomiska förluster för beställaren.

Konsulten måste därmed vara noggrann och följa avtalets krav för att undvika skadeståndsansvar. Om konsulten bryter mot sitt avtal genom att exempelvis lämna bristfälliga anvisningar eller inte uppfylla avtalets krav, kan detta leda till skadeståndsansvar gentemot beställaren.

I händelse av tvist är det viktigt att förstå konsultens skadeståndsskyldighet enligt ABK 09 för att kunna bedöma eventuella anspråk på skadestånd. Det är avgörande att både beställare och konsult överväger dessa regler noggrant för att säkerställa rättvisa och korrekt hantering av situationen.

Möjlighet till kvittning av skadeståndskrav

När det gäller möjligheten till kvittning av skadeståndskrav enligt ABK 09, är det viktigt att förstå att entreprenören har rätt att kvitta ersättningsanspråk mot varandra.

Det innebär att om en part har ett skadeståndsanspråk gentemot den andra parten och den andra parten har ett motsvarande ersättningsanspråk gentemot den första parten, kan dessa anspråk kvittas mot varandra.

Detta koncept av kvittning syftar till att minimera behovet av att betala ut pengar och istället låta parterna balansera sina krav mot varandra. Denna möjlighet kan vara fördelaktig för parterna i ett kontrakt som har motstående ersättningsanspråk.

Det är dock viktigt att noggrant granska och överväga villkoren för kvittning enligt ABK 09 innan man genomför detta steg, eftersom det kan finnas specifika regler och begränsningar för hur kvittning får utföras enligt avtalet.

HD-doms relaterade till ABK 09 och skadestånd

Hovrättsdomar om skadestånd enligt ABK 09 ger vägledning vid tvister. Domarna fastställer tolkningen av avtalsreglering för skadestånd i entreprenadavtal. Hovrättsdomarna utgör ett viktigt rättsligt underlag vid bedömningen av konsultens ansvarstid vid avtal och kan vara till nytta vid upphandlingslagstiftningen.

HD har avgjort flera mål om skadeståndsrätt enligt ABK 09. Dessa domar utgör prejudikat som påverkar tolkningen av allmänna bestämmelser för byggnads- och anläggningsentreprenader.

HD-doms relaterade till ABK 09 och skadestånd ger insikt om konsultansvaret enligt standardavtal och bidrar till att klargöra reglerna för ersättning vid avtalsbrott.

Vanliga Frågor

1. Vad är ABK 09 när det kommer till skadestånd?

ABK 09 är de allmänna bestämmelserna som styr hur man kräver skadestånd enligt standardavtal i byggnads- och anläggningsentreprenader.

2. Hur kan jag använda en avtalsmall för att formulera ett konsultavtal enligt ABK 09?

Du kan följa en avtalsmall som hjälper dig att inkludera alla juridiska krav och konsultansvar för att upprätta ett korrekt konsultavtal enligt ABK 09.

3. Vilka rättigheter har jag som underkonsult om budgeten överskrids?

Som underkonsult kan du ha rätt till ersättning eller skadestånd om budgeten överskrids, baserat på reglerna i ditt konsultavtal och ABK 09.

4. Kan jag lita på hovrättsdomar när jag kräver skadestånd enligt ABK 09?

Ja, hovrättsdomar kan ge vägledning om hur juridiska krav och principer tillämpas när du kräver skadestånd enligt ABK 09.

5. Vad behöver jag veta om verkställighet av skadestånd enligt ABK 09?

Det är viktigt att känna till entreprenadrätten och de steg som måste vidtas för verkställighet av skadestånd enligt de regler som fastställs i ABK 09.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om abk 09 skadestånd juridik avtal: en guide till hur man kräver skadestånd enligt abk 09

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.