Undersökningsplikt vid köp av fastighet med skyddsrum

Köper du en fastighet med skyddsrum är det viktigt att du noggrant undersöker dess skick. Detta kallas för undersökningsplikt och innebär att du som köpare har ansvar för att kontrollera fastighetens samtliga delar, inklusive skyddsrummet.

Ett skyddsrum ska uppfylla specifika krav enligt skyddsrumslagen, och brister kan leda till kostsamma åtgärder. Därför är det avgörande att du tar reda på om skyddsrummet är godkänt och underhålls rätt.

Utför alltid en besiktning av skyddsrummet med hjälp av kvalificerade besiktningsmän. De granskar rummet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och ser till att det klarar de standarder som krävs.

Det handlar bland annat om ventilationssystemet, kraftförsörjningen och skyddsrummets tålighet. Att hoppa över denna inspektion kan innebära stora risker, då dolda fel kan ge dig oväntade problem efter köpet.

Vad är undersökningsplikt och vad innefattar den?

Undersökningsplikt innebär att både fastighetsägaren och köparen har ansvar att noggrant undersöka och informera sig om fastighetens skick, inklusive eventuella skyddsrum. Detta inkluderar att kontrollera att skyddsrummet är i gott skick och uppfyller gällande lagar och föreskrifter.

Fastighetsägarens ansvar och skyldigheter

Som fastighetsägare till en byggnad med skyddsrum är du ansvarig för att dessa speciella utrymmen uppfyller alla regler och krav. Det innebär att du måste se till att skyddsrummet är i gott skick, säkert och redo att användas vid en eventuell krissituation.

Skötseln av rummet kräver regelbundet underhåll och kontroller, för vilket ägaren står ansvarig. Detta kan omfatta allt från enkel rengöring till mer omfattande åtgärder som att garantera att ventilationssystem och nödutgångar fungerar korrekt.

Även säkerhetsåtgärder måste regelbundet ses över, vilket säkerställer att skyddsrummet lever upp till de senaste normerna och kan erbjuda ett effektivt skydd. Dessutom måste fastighetsägaren tydligt märka ut var skyddsrummet finns med hjälp av korrekt skyltning och informera hyresgästerna om hur det ska användas.

Om ägaren inte följer dessa skyldigheter kan det leda till allvarliga konsekvenser och påverka marknadsvärdet på fastigheten negativt.

Köparens undersökningsplikt vid fastighetsförvärv

Vid fastighetsförvärv har köparen en undersökningsplikt gällande eventuella skyddsrum. Det innebär att det är köparens ansvar att noggrant undersöka och kontrollera fastighetens skyddsrum för att säkerställa att det uppfyller de lagstadgade kraven.

Genom att engagera privata besiktningsföretag eller följa MSB:s rekommendationer kan köparen genomföra en noggrann besiktning för att undvika eventuella konsekvenser av felaktiga eller bristfälliga skyddsrum.

Hur kan man kontrollera och besiktiga ett skyddsrum?

För att kontrollera och besiktiga ett skyddsrum kan man följa MSB:s rekommendationer och föreskrifter för att säkerställa att skyddsrummet är i gott skick. Det finns även privata besiktningsföretag som erbjuder tjänster för att utföra en noggrann besiktning av ett skyddsrum vid fastighetsförvärv.

MSB:s rekommendationer och föreskrifter

MSB rekommenderar att skyddsrum regelbundet besiktigas och underhålls för att säkerställa att de är i gott skick och funktionsdugliga vid behov. Dessa rekommendationer är avsedda att säkerställa att skyddsrummen uppfyller de nödvändiga standarderna för att skydda personer i händelse av kris eller krig.

Föreskrifterna från MSB täcker allt från strukturell integritet till tillgång till livsuppehållande resurser och bör följas noggrant för att säkerställa fullständig överensstämmelse.

MSB:s föreskrifter gällande besiktning och underhåll av skyddsrum är viktiga för fastighetsägare och köpare att vara medvetna om för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten av dessa utrymmen.

Privata besiktningsföretag som erbjuder besiktning av skyddsrum

Det finns flera privata besiktningsföretag som specialiserar sig på att erbjuda besiktning av skyddsrum. Dessa företag kan utföra noggranna inspektioner för att säkerställa att skyddsrummet uppfyller alla gällande säkerhetskrav och bestämmelser.

Genom att anlita ett sådant företag kan fastighetsägare vara säkra på att deras skyddsrum är i godtagbart skick och uppfyller de nödvändiga standarderna enligt MSB:s rekommendationer.

Företagen kan även ge råd om eventuella åtgärder som behöver vidtas för att förbättra skyddsrummets skick samt erbjuda tjänster för att genomföra de nödvändiga åtgärderna.

Konsekvenser av att inte upprätthålla och underhålla ett skyddsrum

Om ett skyddsrum inte upprätthålls och underhålls enligt gällande föreskrifter och regler kan det leda till allvarliga konsekvenser. Fastighetsägaren kan åläggas böter och i värsta fall straffrättsliga påföljder om skyddsrummet inte är i fullgott skick.

Dessutom kan försäkringsbolaget neka ersättning för skador om det kan bevisas att skyddsrummet inte har underhållits korrekt, vilket innebär att fastighetsägaren blir ekonomiskt ansvarig för eventuella skador.

Dåliga konsekvenser kan också uppstå för de boende i fastigheten om skyddsrummets funktion inte är tillräckligt säkrad i händelse av en nödsituation.

I händelse av att skyddsrummet inte upprätthålls och underhålls korrekt riskerar fastighetsägaren att bryta mot lagen, vilket kan resultera i juridiska processer och förlorade rättigheter.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär undersökningsplikten när jag köper en fastighet med skyddsrum?

Undersökningsplikten betyder att du som köpare måste undersöka fastigheten noggrant, detta inkluderar att kontrollera vilka krav och regler som gäller för skyddsrummet.

2. Är det mitt ansvar att se till att skyddsrummet uppfyller kraven efter fastighetsköpet?

Ja, som ny ägare är det ditt ansvar att se till att skyddsrummet i din fastighet följer de fastställda reglerna och har giltigt skyddsrumstillstånd.

3. Kan jag hitta dolda fel i ett skyddsrum när jag köper en fastighet?

Absolut, precis som med resten av fastigheten, kan det finnas dolda fel i skyddsrummet som du bör upptäcka under din undersökning före köpet.

4. Vad händer om jag inte utför min undersökningsplikt gällande skyddsrummet?

Om du inte gör en noggrann kontroll av skyddsrummet kan du missa fel och blir då ansvarig för dessa efter försäljningen, även om de var dolda.

5. Finns det särskilda skyddsrumskrav i bostadsrätter med källarskyddsrum?

Ja, om bostadsrätten har ett skyddsrum i källaren så finns det specifika skyldigheter och krav på hur detta rum ska skötas och användas enligt skyddsrumspolicyn.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om undersökningsplikt vid köp av fastighet med skyddsrum

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.