Vad innebär undersökningsplikt hyresrätt och vilka skyldigheter har hyresgästen?

När du flyttar in i en hyresrätt har du som hyresgäst en undersökningsplikt. Det betyder att det är ditt ansvar att noggrant kolla igenom bostaden och rapportera eventuella fel eller skador till hyresvärden direkt.

Denna plikt finns för att skydda dig från att senare bli ansvarig för skador du inte orsakat. Om något inte fungerar eller om det finns skador, ska det meddelas omedelbart.

Som hyresgäst måste du även ta hand om lägenheten väl och utföra det löpande underhållet som krävs. Det inkluderar att byta ut trasiga glödlampor, hålla rent från skräp och se till att inga onödiga skador uppstår.

Om större problem eller fel uppstår som inte beror på normalt slitage måste du kontakta hyresvärden så att dessa kan åtgärdas. Att följa dessa skyldigheter är viktigt för att kunna njuta av en trygg och välskött bostad under hela hyrestiden.

Undersökningsplikt vid hyresrätt

Vad innebär egentligen undersökningsplikt för hyresgästen? Och vilka skyldigheter har hyresgästen enligt lag? Det är viktigt att förstå vad som krävs av hyresgästen när det gäller undersökningsplikt, för att undvika eventuella tvister och missförstånd med hyresvärden.

Undersökningspliktens definition

Undersökningsplikten är en juridisk term som ålägger hyresgästen ansvar att noggrant kontrollera bostadens skick innan kontraktet undertecknas. Det innebär att du som hyresgäst ska göra en grundlig genomgång av lägenheten för att upptäcka eventuella brister eller fel.

Jordabalken och lagrum för undersökningsplikt ger vägledning om hur denna plikt ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Genom besiktning får hyresgästen möjlighet att identifiera problem som sedan kan rapporteras till fastighetsägaren. Om hyresgästen missar att anmäla ett synligt fel före inflyttning, kan det bli svårt att kräva åtgärder eller skadestånd i efterhand.

Därför är det viktigt att ta undersökningsplikten på allvar och agera omsorgsfullt vid in-och utflyttning.

Vad den innebär för hyresgästen

Hyresgästens undersökningsplikt innebär att denne är skyldig att noggrant undersöka hyresbostaden innan avtalet ingås. Det åligger hyresgästen att undersöka bostadens skick och förutsättningar samt att anmärka på eventuella brister.

Hyresgästen bör även vara uppmärksam på eventuella fel eller skador som kan påverka boendet. Denna skyldighet syftar till att säkerställa att hyresgästen är medveten om bostadens skick och därmed kan undvika framtida missförstånd eller tvister.

Hyresgästen har även en skyldighet att regelbundet vårda bostaden samt att rapportera eventuella skador eller brister till hyresvärden. Detta inkluderar att utföra mindre reparationer och underhåll för att upprätthålla bostadens skick.

Vilka skyldigheter har hyresgästen?

Hyresgästen har ett antal specifika skyldigheter när det gäller hyresrätten och dess underhåll. Dessa inkluderar:

 1. Regelbunden rengöring och vård av bostaden för att säkerställa dess bevarande och ordentligt skick.
 2. Att rapportera eventuella skador eller problem med fastigheten till hyresvärden så snart som möjligt.
 3. Uppmärksamma hyresvärden på behovet av reparationer eller underhållsarbete i god tid.
 4. Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika onödiga skador på fastigheten och dess innehåll.

Vem ansvarar för underhåll av hyresrätten?

Hyresvärden har en underhållsplikt för hyresrätten, vilket innebär att de ansvarar för att se till att bostaden är i gott skick. Å andra sidan har hyresgästen en vårdplikt och måste ta hand om bostaden under hyrestiden.

Om underhållsplikten inte efterföljs kan olika åtgärder vidtas, allt från påpekanden och krav på åtgärder till uppsägning av hyresavtalet.

Hyresvärdens underhållsplikt

Hyresvärden ansvarar för att se till att hyresrätten hålls i gott skick och är beboelig. Detta innebär att hyresvärden har en underhållsplikt gentemot hyresgästen. Underhållsplikten omfattar att åtgärda och bekosta reparationer av sådant som är väsentligt för bostadens brukande, till exempel VVS-system, uppvärmning, och fasader.

Vidare måste hyresvärden också se till att det finns tillräcklig ventilation, värme och varmvatten i bostaden.

För att säkerställa en god bostadsmiljö och skydda hyresgästernas hälsa och säkerhet, är det nödvändigt för hyresvärden att följa underhållsplikten enligt lag. Denna plikt är en viktig del av hyresrättsavtalet och kräver att hyresvärden regelbundet utför underhållsinspektioner och snabbt åtgärdar eventuella brister som kan påverka bostadens beboelighet.

Hyresgästens vårdplikt

När det gäller hyresgästens skyldigheter är det viktigt att nämna hyresgästens vårdplikt. Genom att underhålla och sköta om hyresrätten enligt överenskomna villkor och normalt slitage, säkerställer hyresgästen att bostaden behåller sin kvalitet.

Denna vårdplikt inkluderar att regelbundet städa och utföra mindre reparationer samt undvika att orsaka onödiga skador på fastigheten. Genom att följa dessa skyldigheter kan hyresgästen bidra till en trygg och välskött boendemiljö.

Samtidigt är det viktigt för hyresgästen att respektera grannarnas rätt till ostördhet och hålla ljudnivån på en rimlig nivå. Detta är en del av vårdplikten gentemot den gemensamma boendemiljön och kan bidra till trivsel för alla boende i fastigheten.

Vilka åtgärder kan vidtas om underhållsplikten inte efterföljs?

Om hyresgästen inte efterlever underhållsplikten, kan följande åtgärder vidtas:

 1. Hyresvärden kan begära att hyresgästen omedelbart åtgärdar bristerna.
 2. Hyresvärden kan påbörja rättsliga processer för att kräva skadestånd eller häva kontraktet.
 3. Hyresvärden har rätt att själv vidta åtgärder och debitera kostnaderna till hyresgästen.
 4. Hyresnämnden kan kontakta och medla mellan parterna för att lösa tvisten.
 5. Om bristerna är allvarliga och påverkar hälsosituationen i bostaden, kan hyresvärden även ta ärendet till domstol för att få en snabb lösning.

Vanliga Frågor

1. Vad är köparens undersökningsplikt när man köper en bostadsrätt?

Köparens undersökningsplikt betyder att du som köpare måste noggrant kolla lägenheten innan du köper den för att upptäcka eventuella fel.

2. Vilka skyldigheter har jag som hyresgäst enligt köplagen?

Som hyresgäst har du skyldigheten att informera säljaren om fel du upptäcker i lägenheten, det här kallas upplysningsplikt.

3. Hur hjälper köplagen mig när jag gör en bostadsaffär?

Köplagen skyddar dig genom regler om undersökningsplikt och upplysningsplikt så att både köpare och säljare vet vad som gäller vid köp av fastighet.

4. Varför är det viktigt att förstå sin undersökningsplikt i en bostadsaffär?

Förstå din undersökningsplikt är viktig så att du känner till ditt bostadsbehov och undviker problem efter att bostadsaffären är klar.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär undersökningsplikt hyresrätt och vilka skyldigheter har hyresgästen?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.