Vad innebär en underhållsplan enligt K3-regelverket?

För många som förvaltar fastigheter kan det vara en utmaning att skapa en bra underhållsplan. En underhållsplan enligt K3-regelverket är central för bostadsrättsföreningars ekonomi och planering.

I den här artikeln går vi igenom vad en sådan plan innebär och hur den kan göra skillnad för din förening. Läs vidare för att bli expert på underhållsplaner!

Vad är en underhållsplan enligt K3-regelverket?

En underhållsplan enligt K3-regelverket innebär att man måste skapa och upprätthålla en teknisk underhållsplan i den ekonomiska planen för en bostadsrättsförening, enligt kraven från Bokföringsnämnden (BFN).

Detta inkluderar avsättningar till underhållsfonden, planering av reparationer och investeringar samt redovisning av yttre och löpande underhåll.

Innehåll och krav enligt BFN

En underhållsplan för fastigheter måste uppfylla vissa krav. Bokföringsnämnden, eller BFN, ställer dessa krav för att säkerställa korrekt hantering av fastighetens framtid.

 • Planen ska innehålla en beskrivning av de större reparations – och underhållsarbeten som är planerade för de kommande åren.
 • Det krävs att fastigheten bedöms regelbundet för att identifiera behov av underhåll.
 • Underhållsplanen måste visa hur bostadsrättsföreningen avser att finansiera kommande arbeten, exempelvis genom avsättning till en underhållsfond.
 • En tydlig tidsplan för när arbetena ska genomföras är essentiell.
 • Kostnadsestimat för de olika åtgärderna bör inkluderas i planen.
 • Bokföring av utfört underhåll samt avsättningar till fonden måste dokumenteras noggrant och korrekt.
 • Uppdateringar av underhållsplanen ska göras löpande efter hand som nya behov uppstår eller utförda åtgärder.
 • Förvaltningsfastigheter kräver specifik redovisning där komponentavskrivning ofta tillämpas på långsiktiga tillgångar.
 • En dispositionsfond kan skapas för oförutsedda reparationer och investeringar som inte täcks av den ordinarie underhållsplannen.
 • Årsredovisningen ska innehålla noter om fondens storlek och hur den har använts.

Krav på teknisk underhållsplan i ekonomisk plan för BRF

För ekonomisk plan för en BRF krävs en teknisk underhållsplan enligt K3-regelverket. Planen ska inkludera avsättningar till underhållsfond för yttre underhåll och bokföring av avsättningar.

Reglerna specificerar även kraven för immateriella tillgångar och avskrivningar.

Denna tekniska underhållsplan är av stor vikt för att säkerställa långsiktig planering och budgetering för BRF, samt för att möta de upplysningskrav som följer med regelverket.

Hur påverkar valet av K2 eller K3 underhållsplanen för bostadsrättsföreningar?

Valet av K2 eller K3 påverkar underhållsplanen för bostadsrättsföreningar genom att fastställa vilka krav som måste uppfyllas. Skillnaderna mellan K2 och K3 regelverket är avgörande för hur underhållsplanen ska utformas och påverkar även de nya upplysningskraven enligt K3.

Skillnader mellan K2 och K3

För att förstå hur underhållsplaner påverkas av valet mellan K2 och K3 bör vi belysa de primära skillnaderna. Här är en tabell som sammanfattar de viktigaste skillnaderna:

K2 K3
Enklare regelverk anpassat för mindre företag och föreningar Mer omfattande regelverk, lämpat för medelstora och stora företag
Underhållsplanen får vara mer generell Detaljerad underhållsplan krävs
Kräver inte att underhållskostnader redovisas som en långsiktig skuld Underhållskostnader ska periodiseras och tas upp som en långsiktig skuld
Inga särskilda krav på upplysningar om framtida underhåll i noter Specifika upplysningskrav gällande framtida underhåll i noter
Används främst av bostadsrättsföreningar med en omsättning under 3 miljoner kr Används av bostadsrättsföreningar med högre omsättning eller som önskar en mer transparent redovisning

Dessa punkter visar att valet mellan K2 och K3 kan ha en betydande inverkan på hur en bostadsrättsförening hanterar och redovisar sina underhållsplaner.

Vikten av en väl utarbetad underhållsplan

En väl utarbetad underhållsplan är avgörande för att säkerställa att en bostadsrättsförening kan upprätthålla och förvalta sina fastigheter på ett effektivt sätt. Genom att noggrant kartlägga och budgetera för framtida underhållsbehov kan föreningen undvika oplanerade kostnader och bevara fastighetens värde.

En genomtänkt underhållsplan kan också skapa trygghet och förutsägbarhet för föreningens medlemmar samt underlätta den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Att ta hänsyn till lagkrav, som avsättning till underhållsfond och korrekt bokföring av avsättningar, är ytterligare bevis på hur viktigt det är att ha en tydlig och heltäckande underhållsplan.

Nya upplysningskrav för bostadsrättsföreningar enligt K3

Bostadsrättsföreningar enligt K3-regelverket måste nu lämna nya upplysningar om sina avsättningar för yttre underhåll. Detta krav framgår av den uppdaterade årsredovisningslagen och innebär att föreningarna måste redovisa avsättningen för yttre underhåll separat.

Genom denna förändring får medlemmarna bättre insyn i föreningens ekonomi och underlättar för styrelsen att tydligt kommunicera underhållsbehov och planerade åtgärder.

För bostadsrättsföreningar enligt K3 innebär detta ökade insyn och transparens, vilket kan skapa en tryggare boendemiljö för medlemmarna. Genom att tydligt redovisa avsättningarna för yttre underhåll kan föreningarna också underlätta för framtida planering och bidra till en mer stabil ekonomisk situation.

Denna ökade transparens är avgörande för medlemmarnas förtroende och kan också underlätta vid eventuell försäljning av lägenheter inom föreningen.

Conclusion

Att ha en väl utarbetad underhållsplan enligt K3-regelverket är avgörande för bostadsrättsföreningar. Genom att bokföra avsättningar och skapa en fond för yttre underhåll, kan föreningen säkerställa en långsiktig ekonomisk stabilitet.

Genom att uppfylla de nya upplysningskraven enligt K3 kan föreningen öka sin transparens och förtroende hos medlemmarna. Valet av K2 eller K3-regelverket kan ha betydande konsekvenser för hur underhållsplanen påverkar föreningens ekonomi och framtid.

Vanliga Frågor

1. Vad är en underhållsplan enligt K3-regelverket?

En underhållsplan enligt K3-regelverket är en plan som visar kommande underhållsarbeten och kostnader för att företag kan bokföra avsättning korrekt.

2. Måste alla företag ha en underhållsplan enligt K3?

Ja, alla större företag som följer K3-regelverket behöver ha en underhållsplan för att hantera och visa sina framtida underhållsbehov.

3. Vad är syftet med att bokföra avsättning för underhåll?

Syftet är att företagen sätter undan pengar löpande, så de har en fond för yttre underhåll när det behövs utan ekonomisk stress.

4. Hur påverkar K3-regelverket min underhållsplan?

K3-regelverket ställer krav på hur underhållsplanen ska utformas och hur avsättningar för framtida underhåll ska redovisas i bokföringen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär en underhållsplan enligt k3-regelverket?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

No tags for this post.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.