Vad innebär en överbesiktning enligt ABT 06? – Överbesiktning enligt ABT 06: Vad betyder det?

Att förstå överbesiktning enligt ABT 06 kan vara en utmaning för många inom byggbranschen. ABT 06 står för Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, vilket är en central del i svensk entreprenadjuridik.

Denna artikel kommer att belysa vad en överbesiktning innebär, och hur den påverkar både beställare och entreprenörer. Läs vidare om du vill ha klarhet i detta komplicerade men viktiga ämne.

Överbesiktning enligt ABT 06

Vad innebär en överbesiktning enligt ABT 06 och vilken funktion har den? Vilka har rätt att genomföra en överbesiktning och hur går processen till?

Definition och funktion

En överbesiktning enligt ABT 06 är en typ av besiktning som utförs för att granska om ett byggprojekt stämmer överens med kontraktskraven efter att entreprenaden är avslutad.

Funktionen är att säkerställa kvaliteten på arbetet och identifiera eventuella fel som behöver åtgärdas. Det fungerar som en slutgiltig kontroll innan byggnaden kan anses vara färdigställd.

Besiktningsmannen ger ett besiktningsutlåtande som dokumenterar statusen på projektet och lyfter fram områden som kräver upprättelse.

Denna form av besiktning är särskilt viktig eftersom den kan påverka garantier, bevisbörda och juridiska anspråk. Om fel upptäcks, måste de oftast åtgärdas inom en bestämd tid.

Överbesiktningen kan därmed ses som en garantibesiktning och är avgörande för att säkra både byggherrens och entreprenörens intressen. Dessutom tillhandahåller besiktningsnämnden en oberoende bedömning vilket minskar risken för konflikter mellan parterna i ett byggprojekt.

Vilka kan genomföra en överbesiktning?

En överbesiktning kan endast utföras av en besiktningsman eller besiktningsföretag med behörighet enligt bygglagen. Dessa besiktningsmän och företag måste följa fastställda regler och krav enligt besiktningshandboken för att säkerställa korrektheten och rättvisan i överbesiktningen.

Besiktningsmannen eller företaget ansvarar för att noggrant utvärdera byggprojektet och dokumentera eventuella fel eller felbedömningar enligt de givna bestämmelserna.

En överbesiktning kan inte utföras av parter som är direkt involverade i byggprocessen, för att säkerställa objektiviteten och oberoendet hos den som utför besiktningen. Detta hjälper till att säkerställa att eventuella fel eller brister blir identifierade och åtgärdade på ett rättvist sätt.

Processen för överbesiktning

Överbesiktningen utförs av en auktoriserad besiktningsman eller besiktningsfirma.

 1. När överbesiktningen är inbokad, inspekteras projektet eller anläggningen noggrant.
 2. Eventuella avvikelser dokumenteras och granskas i förhållande till de tidigare besiktningsresultaten.
 3. Besiktningsmannen eller firman sammanställer sina observationer och resultat i en detaljerad rapport.
 4. Rapporten överlämnas till beställaren samt övriga involverade parter för granskning och eventuell åtgärd.

Överbesiktningens betydelse och påverkan

Överbesiktningens betydelse och påverkan inkluderar dess inverkan på tidigare besiktningar, bevisbördan för fel vid överbesiktning samt vanliga frågor och missförstånd kring processen.

Det är viktigt att förstå konsekvenserna av en överbesiktning enligt ABT 06.

Hur påverkar överbesiktningentidigare besiktningar?

Överbesiktning kan påverka tidigare besiktningar genom att identifiera fel och brister som inte tidigare upptäckts. Det ger en möjlighet att korrigera eventuella fel innan arbetet avslutas och kan minska risken för kostsamma reparationer eller konflikter i framtiden.

Överbesiktningen ger också en extra säkerhetsnivå genom att se till att byggnaden eller anläggningen är i överensstämmelse med gällande regler och standarder.

En noggrann överbesiktning kan bidra till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan parterna och underlätta för eventuella rättstvister. Det kan också stötta ägaren av byggnaden eller anläggningen genom att säkerställa att den är i gott skick och funktionsduglig enligt de krav som ställs.

Bevisbördan för fel vid överbesiktning

Vid överbesiktning har entreprenören bevisbördan för att fel uppstått efter slutförandet av arbetet. Det innebär att om brister eller fel upptäcks vid överbesiktningen, måste entreprenören bevisa att dessa inte fanns vid slutförandet av arbetet.

Det är när entreprenören vid en överbesiktning ska visa att eventuella brister inte är deras ansvar.

Denna bevisbörda kan vara avgörande i tvister och rättsliga processer. Genom att ha bevisbördan för fel vid överbesiktning kan entreprenören styrka sitt arbete och eventuellt undvika ansvar för fel som uppkommit efter slutförandet av arbetet.

Vanliga frågor och missförstånd kring överbesiktning

Vid överbesiktning är det vanligt med missförstånd och frågor. Här är några vanliga:

 1. Vad är syftet med en överbesiktning enligt ABT 06?
 2. Vilka saker omfattas av en överbesiktning?
 3. Kan överbesiktningen leda till att tidigare besiktningsresultat ogiltigförklaras?
 4. Vem har ansvaret för att bevisa fel som upptäckts vid överbesiktning?
 5. Finns det vanliga missuppfattningar kring ansvarsfördelningen vid överbesiktning?

Vanliga Frågor

1. Vad är en överbesiktning enligt ABT 06?

En överbesiktning enligt ABT 06 är en form av entreprenadbesiktning som utförs för att granska och bedöma arbeten i ett byggprojekt. Den sker efter förbesiktningen men innan slutbesiktningen.

2. Vilka olika besiktningsformer ingår i ABT 06?

I ABT 06 ingår tre huvudsakliga besiktningsformer: förbesiktning, där man gör en första granskning, överbesiktning som är en mellanform, och slutbesiktning där det slutgiltiga utlåtandet ges.

3. Vad händer om man hittar fel vid en överbesiktning?

Om man upptäcker fel eller brister under en överbesiktning, noteras dessa anmärkningar i ett protokoll. De ansvariga får sedan en chans att åtgärda problemen innan slutbesiktningen.

4. Varför är juridik viktig i samband med överbesiktningar?

Juridiken är viktig eftersom den reglerar ramarna för hur överbesiktningar ska genomföras, vilka rättigheter och skyldigheter både beställaren och entreprenören har, och hur eventuella anmärkningar ska hanteras.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär en överbesiktning enligt abt 06? – överbesiktning enligt abt 06: vad betyder det?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.