Hur man hanterar ätande resekostnader enligt ABK 09?

Att hantera resekostnader är en ständig utmaning för konsulter inom byggbranschen. ABK 09 erbjuder riktlinjer som kan hjälpa till att hantera dessa kostnader effektivt. I vår artikel kommer vi att gå igenom konkreta tips för att säkerställa att dina resekostnader inte urholkar ditt arvode.

Läs vidare för smarta strategier som skyddar din plånbok!

Vad är ABK 09?

ABK 09 är ett standardavtal för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet som utvecklats av Byggandets Kontaktkommitté (BKK). Det reglerar bland annat avtalsvillkor, teknikområden, prestation, skadestånd och kostnadsersättning.

Standardavtal för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Standardavtalet ABK 09 utgör grunden för samarbeten mellan beställare och konsulter inom teknikområden såsom arkitektur och ingenjörskonst. Detts avtal är framtaget av Byggandets Kontaktkommitté och innehåller regler som styr ansvar, arvoden, reseersättning och hantering av skadestånd i konsultuppdrag.

Det säkerställer att både konsultens och beställarens intressen beaktas, vilket främjar en tydlig och rättvis arbetsrelation.

I avtalet finns bestämmelser som detaljerat beskriver hur kostnadsersättning för resor ska hanteras. Dessa regler är avgörande för att skydda konsulters arvode från att minska på grund av ospecificerade resekostnader.

Klarhet i dessa villkor hjälper till att undvika framtida tvister och säkerställer att alla parter har en gemensam förståelse för kostnadernas omfattning innan projektstart. Nästa del kommer att belysa konkreta metoder för att hantera dessa resekostnader.

Utvecklat av Byggandets Kontaktkommitté (BKK)

ABK 09 är ett standardavtal för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Det utvecklades av Byggandets Kontaktkommitté (BKK) för att reglera olika aspekter av sådana uppdrag.

Avtalet innehåller tydliga bestämmelser för hantering av ätande resekostnader och ger vägledning om ersättning för arbete utanför kontoret. Genom att noggrant granska och förhandla om reseersättning enligt avtalets bestämmelser kan parterna undvika otydliga situationer och förebygga eventuella konflikter kring kostnaderna.

Genom att förstå och tillämpa de riktlinjer som fastställts i ABK 09 kan man säkerställa en ömsesidigt fördelaktig hantering av ätande resekostnader, vilket är viktigt för effektiviteten och framgången i konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

Hur man hanterar ätande resekostnader enligt ABK 09?

Kommunicera tydligt med beställaren om kostnaderna för arbete utanför kontoret och förhandla om ersättning för resekostnader innan uppdraget påbörjas. Se över bestämmelser för reseersättning i avtalet (kap 5 § 1 och 3) och undvik att arvodet äts upp av höga vitesavgifter.

Diskutera och föreslå olika principer för rörlig ersättning och var tydlig med rätten att hålla inne prestation vid förseningar (kap 6 § 11).

Kommunicera tydligt med beställaren om kostnaderna för arbete utanför kontoret

När du kommunicerar med beställaren om kostnaderna för arbete utanför kontoret, se till att:

 1. Klargöra omfattningen av eventuella resekostnader som kan uppstå under projektet.
 2. Förtydliga vilka kostnader som täcks och vad som förväntas av beställaren gällande ersättning för arbete utanför kontoret.
 3. Diskutera och tydliggör eventuella utlägg och hur de ska hanteras enligt ABK 09.
 4. Se till att alla parter är överens om de ekonomiska aspekterna kring arbete utanför kontoret enligt avtalet.

Förhandla om ersättning för resekostnader innan uppdraget påbörjas

Förhandla om ersättning för resekostnader innan uppdraget påbörjas. Denna åtgärd är viktig för att säkerställa tydlighet och överenskommelse mellan parterna.

 1. Tydligt kommunicera behovet av reseersättning och diskutera eventuella kostnadsaspekter med beställaren.
 2. Klargör ersättningsnivån för resekostnader under uppdragsperioden.
 3. Förhandla om kostnaderna för resor, måltider och eventuell logi i samband med arbete utanför kontoret.
 4. Säkerställ att detaljerna kring reseersättningen är nedtecknade i avtalet (kap 5 § 1 och 3).
 5. Undvik oklarheter genom att fastställa principer för rörlig ersättning i förväg.
 6. Diskutera rätten att hålla inne prestation eller föreslå olika sanktionsprinciper vid förseningar (kap 6 § 11).

Se över bestämmelser för reseersättning i avtalet (kap 5 § 1 och 3)

För att säkerställa rättvis ersättning för resekostnader enligt ABK 09, bör bestämmelserna för reseersättning i avtalet (kapitel 5 § 1 och 3) granskas noggrant. Det är viktigt att vara medveten om de specifika kraven och villkoren som styr reseersättningen för att undvika missförstånd eller tvister i framtiden.

Genom att noga följa och anpassa sig till dessa bestämmelser kan man säkerställa en korrekt och rättvis ersättning för alla ätande resekostnader som uppstår i samband med konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

Att noggrant granska och förstå bestämmelserna för reseersättning enligt ABK 09 (kapitel 5 § 1 och 3) är avgörande för att säkerställa korrekt ersättning för resekostnader.

Undvik att arvodet äts upp av höga vitesavgifter

När du har förhandlat om ersättning för resekostnader enligt ABK 09, är det viktigt att undvika att arvodet äts upp av höga vitesavgifter. Genom att vara noggrann med att följa avtalets bestämmelser för reseersättning och kommunicera tydligt med beställaren kan du undvika onödiga kostnader.

Det är även klokt att diskutera olika principer för rörlig ersättning och vara tydlig med din rätt att hålla inne prestation vid eventuella förseningar.

Diskutera och föreslå olika principer för rörlig ersättning

För att diskutera och föreslå olika principer för rörlig ersättning enligt ABK 09, kan följande punkter beaktas:

 1. Tydliggör de olika verksamhetsområdena som kan omfattas av rörlig ersättning, såsom tid och resurser.
 2. Identifiera och definiera klart vilka kriterier som ska utgöra grunden för beräkningen av rörlig ersättning.
 3. Undersök och anpassa principerna för rörlig ersättning baserat på specifika krav och målsättningar för varje uppdrag.
 4. Konsultera och involvera alla berörda parter vid utvecklingen av dessa principer för att säkerställa deras relevans och acceptans.

Var tydlig med rätten att hålla inne prestation vid förseningar (kap 6 § 11)

Vid förseningar enligt kapitel 6 § 11 är det viktigt att tydligt kommunicera och förhandla om möjligheten att hålla tillbaka prestation. Genom att vara tydlig med denna rättighet kan du förebygga potentiella konflikter och säkerställa att avtalets bestämmelser följs.

Det är även avgörande att diskutera och fastställa ersättningsprinciper för förseningar för att undvika ekonomiska förluster för ditt företag.

Genom att vara tydlig med rätten att hålla inne prestation vid förseningar (kap 6 § 11) kan du säkerställa en smidigare process för hantering av eventuella förseningar och undvika oönskade konsekvenser.

Vanliga Frågor

1. Vad är ABK 09 och hur påverkar det resekostnader?

ABK 09 är Allmänna bestämmelser för arkitekt- och ingenjörsverksamhet, som ger riktlinjer för hur man hanterar resekostnader inom upphandling och konsultregler.

2. Hur fungerar resebidrag enligt ABK 09?

I ABK 09 finns regler om resebidrag som ersättning för de kostnader arbetstagare har när de reser i tjänsten, till exempel med dienstbil eller annat transportmedel.

3. Kan jag få skattereduktion för mina resor enligt ABK 09?

Ja, du kan ansöka om skattereduktion för arbetsresor enligt de regler som finns i ABK 09 och de administrativa föreskrifter som gäller för fakturering och skatteavdrag.

4. Hur ska jag hantera fakturering av resekostnader under ABK 09?

När du fakturerar ska du följa de begreppsbestämningar och administrativa föreskrifter som beskrivs i ABK 09 för att säkerställa att alla resekostnader hanteras korrekt.

5. Är reseförsäkring nödvändig när jag använder ABK 09-principerna?

Ja, det är viktigt att ha en godtagbar reseförsäkring när du följer ABK 09 eftersom den skyddar mot oväntade händelser under affärsresor och är en del av praktiken för arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om hur man hanterar ätande resekostnader enligt abk 09?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.