Undersökningsplikt enligt LOU: Vad säger lagen om upphandlande organisationers skyldigheter?

Att förstå sin undersökningsplikt är ett måste för alla som arbetar med offentlig upphandling. Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) har upphandlande organisationer specifika ansvar att överväga.

I den här artikeln går vi igenom vad lagen kräver och hur du kan undvika misstag. Fortsätt läsa för att säkerställa att din upphandling följer lagens bokstav!

Undersökningsplikten enligt LOU

I lagen om offentlig upphandling (LOU) fastställs skyldigheten för upphandlande organisationer att noggrant undersöka och utvärdera anbud samt att följa en transparent och opartisk process vid kontraktstilldelning.

Upphandlande organisationer måste följa reglerna för undersökningsplikten för att säkerställa en rättvis och konkurrenskraftig upphandlingsprocess.

Vad säger lagen?

Enligt LOU har upphandlande myndigheter en klar undersökningsplikt. De måste noggrant utvärdera alla anbud och säkerställa att de uppfyller ställda krav. Det handlar om att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

Myndigheterna ska genomföra en grundlig kontroll av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet, tekniska förmåga och yrkesmässiga kompetens.

Denna lagstadgade skyldighet är en kritisk del i att upprätthålla konkurrens och rättvisa inom offentlig upphandling. Processen för att tilldela kontrakt ska vara transparent och objektiv.

Varje leverantör får en ärlig chans att vinna upphandlingen, utan orättvisa fördelar eller diskriminering. Entreprenörer måste känna till att deras anbudsinfordran kommer hanteras korrekt enligt upphandlingsreglerna, vilket bidrar till en sund konkurrensutsättning i offentlig sektor.

Skyldigheter för upphandlande organisationer

Upphandlande organisationer måste följa undersökningsplikten enligt LOU. Detta innebär att de har ett antal skyldigheter:

 1. Granska och utvärdera leverantörernas anbud noggrant för att säkerställa att de överensstämmer med kraven i upphandlingsdokumenten.
 2. Säkerställa att alla relevanta dokument och referenser som begärts av leverantörerna har mottagits och kontrollerats.
 3. Undersöka eventuella avvikelser eller brister i anbuden och vid behov begära kompletteringar eller förtydliganden från leverantörerna.
 4. Tillhandahålla rättvis behandling för alla deltagande leverantörer genom att tillämpa samma kriterier och procedurer under hela upphandlingsprocessen.
 5. Dokumentera noggrant alla steg i undersökningsprocessen för att kunna visa transparens och rättvis behandling i händelse av tvister eller granskningar.

Undersökningsplikt vid kontraktstilldelning

Vid kontraktstilldelning måste upphandlande organisationer noggrant undersöka och utvärdera anbuden enligt LOU. Denna undersökningsplikt är avgörande för att säkerställa en rättvis och transparent tilldelningsprocess.

Genom att aktivt bedöma och jämföra anbuden kan organisationerna fatta informerade beslut som främjar konkurrensen och leder till kvalitativa och kostnadseffektiva tilldelningar.

Konsekvenser av att inte följa undersökningsplikten

Om upphandlande organisationer inte följer undersökningsplikten enligt LOU kan det leda till skadestånd och rättsliga påföljder, vilket kan få allvarliga konsekvenser för organisationen.

Det är därför viktigt att följa lagen och dess skyldigheter noggrant för att undvika sådana konsekvenser.

Skadestånd

Vid brott mot undersökningsplikten enligt LOU kan upphandlande organisationer bli skyldiga att betala skadestånd. Skadestånd kan krävas om det konstateras att organisationen inte har följt lagen vid tilldelningen av kontrakt.

Myndighetsinköp måste därför genomföras noggrant och i enlighet med upphandlingslagstiftningen för att undvika skadeståndsanspråk. Upphandlande organisationer är ansvariga för att följa de rättsliga kraven och förfarandena för att undvika ekonomiska påföljder som skadestånd.

Rättsliga påföljder

Vid brott mot undersökningsplikten enligt LOU kan det resultera i rättsliga påföljder för upphandlande organisationer. Dessa inkluderar:

 1. Förlust av kontraktet: Om bristerna i undersökningen leder till en otillåten kontrakttilldelning kan beslutet ogiltigförklaras.
 2. Skadeståndsplikt: Upphandlande organisationer kan bli skyldiga att betala skadestånd till de drabbade parterna om det föreligger ekonomiska förluster till följd av brister i undersökningsplikten.
 3. Företagsbot: Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av LOU kan företaget åläggas böter av domstol.

Vanliga Frågor

1. Vad är undersökningsplikt enligt LOU?

Undersökningsplikt enligt LOU betyder att de organisationer som handlar upp måste noga granska allt material och alla fakta innan de fattar tilldelningsbeslut.

2. Vad innebär lagen för upphandlande organisationers skyldigheter?

Lagen kräver att upphandlande organisationer följer noggranna upphandlingsdirektiv och upphandlingsförfarande för att säkerställa rättvisa och öppenhet i processen.

3. Hur påverkar undersökningsplikten tilldelningsbeslutet?

Undersökningsplikten ser till att alla beslut om tilldelning av kontrakt är välgrundade och baserade på korrekt och fullständig information enligt LOU.

4. Måste alla upphandlingsförfaranden följa undersökningsplikten?

Ja, alla upphandlingsförfaranden måste följa undersökningsplikten, vilket säkerställer att alla anbud bedöms korrekt och i enlighet med de lagar och regler som finns i LOU.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om undersökningsplikt enligt lou: vad säger lagen om upphandlande organisationers skyldigheter?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.