Personlig information
Ingen information om användaren sparas eller skickas vid användning av Android/iPhone-apparna.

Analys av app-användning
Ingen analys görs av användarens beteende eller inmatningar. Ingen information som används i appen, eller som matas in i appen, sparas längre än sessionen. Ingen data skickas vidare om hur appen används eller vad som skrivs in i inmatningsrutorna. Denna information används bara av appen medan den är aktiv och försvinner när du stänger appen.

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal