SAMBOAVTAL

Vi, ___________________________________________, som är sambos med varandra från och med den ______________, förklarar härmed följande som vår gemensamma vilja.

Vi önskar att reglerna som återfinns i sambolagen (2003:376) gällande bodelning inte ska tillämpas avseende vårt samboförhållande.

Parterna bekräftar genom sin signatur att de förstått innebörden av avtalet.

Ort                                                                 Datum

__________________________                   __________________________

__________________________                   __________________________

__________________________                   __________________________

Namnförtydligande                                       Namnförtydligande

Du kan också ladda ner den som pdf, klicka här

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal