Nyproduktion av bostadsrätter

Vasa Advokatbyrå AB har företrätt klienter i tvister avseende nyproduktion. Du som har skrivit under ett förhandsavtal eller upplåtelseavtal avseende en nyproduktion, kan kontakta oss för att få rådgivning gällande dina juridiska rättigheter och skyldigheter. Vi företräder både säljare och köpare vid försäljning av nyproduktion.

Nyproduktion av bostadsrätter

Nyproducerade bostadsrätter

Förhandsavtal

Enligt 5 kapitlet 1 § bostadsrättslagen är ett förhandsavtal det avtal som tecknas mellan dig som förhandstecknare av bostadsrätten och bostadsrättsförening. Avtalet gäller en framtida upplåtelse av en bostadsrätt som bostadsrättsföreningen håller på att producera. Föreningen har en skyldighet att upplåta bostadsrätten till dig efter ingåendet av förhandsavtalet. Du har och din sida en skyldighet att i och med förhandsavtalet förvärva bostadsrätten. Avtalet innebär också i regel en rättighet för dig som förhandstecknare att få bli medlem i föreningen, men din rätt att antas som medlem uppstår inte förrän registreringen av den ekonomiska planen har skett och att lägenheten är klar att flytta in i. Det innebär att föreningen borde undersöka innan ni ingår avtalet, om det är så att du uppfyller villkoren i föreningens stadgar och att du är lämpad att bli medlem. I den ekonomiska planen ska det bland annat framgå hur bostadsrättsföreningen ska finansieras. Det kan vara vilken andel av köpet som föreningen finansierar genom lån och vilken andel som finansieras med hjälp av köparnas insatser.

I 5 kapitlet 3 § bostadsrättslagen ställs det upp vissa krav på ett förhandsavtal. Först och främst måste avtalet ingås skriftligen. Ni behöver också i avtalet ange namnen på er parter, vilken lägenhet som du tänker förvärva, vid vilken tidpunkt som upplåtelsen ska ske, de beräknade avgifterna och hur mycket du betalar i förskott.

Det finns en anledning varför det måste anges i avtalet vid vilken tidpunkt som upplåtelsen ska äga rum. Orsaken är att du som tänker förvärva bostadsrätten kan ha en rätt enligt 5 kapitlet 8 § bostadsrättslagen, att säga upp förhandsavtalet, om det är så att föreningen inte upplåter bostadsrätten till dig i tid. Du kan också med stöd av avtalslagen ha rätt att säga upp avtalet om föreningen är försenad med upplåtelsen. Upplåtelsen brukar senast som huvudregel behöva ske när du flyttar in i bostadsrätten. Anledningen till att bestämmelsen om försenad upplåtelse har införts i lagen, beror på att redan när du flyttar in ska du ha rätt att ha alla rättigheter som du får genom att bli medlem i föreningen. Bland dessa rättigheter kan nämnas en rätt att rösta i föreningen på stämman. Är det så att föreningen är försenad med upplåtelsen, kan du med fördel ta hjälp av en jurist med att driva en tvist mot föreningen om att avtalet ska upphävas.

Fel och brister i den nyproducerade bostadsrätten

När du som förvärvare av bostadsrätten flyttar in kanske du upptäcker att det finns fel och brister i den. Då kanske du tänker att det måste vara bostadsrättsföreningen som ansvarar för bristerna. Men det kan vara så att det faktiskt är byggbolaget av bostadsrätten som bär ansvaret för de fel eller brister du upptäcker i din nyförvärvade bostad. Då är det alltså byggbolaget som måste avhjälpa dessa brister eller alternativt ersätta dig ekonomiskt.

Det finns ett problem med när det är byggbolaget som ansvarar för fel och brister i din bostadsrätt, nämligen det att du som bostadsrättshavare själv som huvudregel inte kan stämma byggbolaget. För stämma byggbolaget kan som huvudregel endast bostadsrättsföreningen göra. Att du i regel inte kan stämma byggbolaget beror på att det är din bostadsrättsförening som har tecknat avtalet med byggbolaget. Din avtalsrelation är istället med bostadsrättsföreningen, vilken i sin tur har en avtalsrelation med byggbolaget om att bolaget ska bygga huset. Om du är bostadsrättshavare kan du i regel påverka om föreningen ska inleda en rättsprocess mot byggbolaget. Eftersom du är medlem i föreningen har du också rätt att rösta på stämman, och då kan ni normalt sätt om ni är tillräckligt många medlemmar rösta för att föreningen stämmer byggbolaget. Om föreningen hamnar i en tvist med byggbolaget bör den anlita en jurist för att få hjälp med processen, för att chansen att vinna framgång med tvisten ska öka.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.