Konsumenttvistnämnd

Om konsumenttvistnämnden

Nämnden är ett alternativ där parter kan pröva tvister som gäller ekonomiska krav som en konsument vill göra gällande mot en advokat eller advokatbyrå. I Konsumenttvistnämnden sitter fem ledamöter och fem suppleanter. De ledamöter som är advokater får inte betalt för sitt arbete i nämnden, medan de ledamöter som inte är advokater får betalt för respektive sammanträde utifrån en schablon. Det är inte hur det går i ärendet som avgör hur mycket de får betalt. Konsumenttvistnämnden handlar alltid opartiskt och prövningen som nämnden gör är alltid rättvis.

Bindande beslut

Advokat är, enligt punkt 4.1.7 i vägledande regler om god advokatsed, bunden av det beslut som Konsumenttvistnämnden fattar i ärendet. Konsekvensen av att en advokat går emot ett beslut från nämnden, är att du som konsument kan välja att vända dig till Advokatsamfundets Disciplinnämnd, för att göra en anmälan mot advokaten.

Innan du lämnat skriftlig klagan till advokaten som du vill anmäla och innan du faktiskt gjort ett försök att lösa saken med advokaten, kommer inte Konsumenttvistnämnden att pröva tvisten. För att du som konsument enklast ska kunna bevisa för nämnden att du först försökt lösa saken med advokaten som du vill anmäla, är att du dokumenterar all kommunikation mellan dig och advokaten. Ett annat villkor för att nämnden ska kunna pröva din tvist är att ditt ekonomiska krav rör sig mellan ett minimum av 1000 kronor och ett maximum av 200 000 kronor. När du skickar in ett krav till Konsumenttvistnämnden tar nämnden betalt 100 kronor för det i ansökningsavgift, oavsett vilket belopp som ekonomiska kravet rör. Slutligen behöver din tvist ha uppkommit efter den 11 januari 2016. Har tvisten uppkommit innan dess kommer ditt ärende inte att prövas.

Överklagan av nämndens beslut

Det finns inte någon möjlighet att överklaga Konsumenttvistnämndens beslut. Vad du som konsument däremot kan göra om du är missnöjd med ett beslut, är att du vänder dig till allmän domstol för att pröva ärendet där. Första instans av de allmänna domstolarna är tingsrätten. Det är klokt att först vända sig till Konsumenttvistnämnden, eftersom det inte går att pröva tvisten först i allmän domstol och sedan pröva i nämnden, för det fall du inte skulle vara nöjd med den allmänna domstolens beslut.

När du skickat in ditt kompletta krav till nämnden, får du räkna med att det i regel tar upp till tre veckor för att få besked om ditt ärende kommer att tas upp till prövning. Din ansökningsavgift på 100 kronor, kommer du inte att få tillbaka om nämnden fattar beslutet att inte pröva ditt ärende. Om du ångrar dig kan det vara bra att känna till att du kan återkalla ditt krav när du som konsument helst vill, genom att du meddelar nämnden om att du vill återkalla kravet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.