Bostadsrätt

Fel på din bostadsrätt?

Vasa advokatbyrå AB har lång erfarenhet av att bistå klienter vid fel i bostadsrätt. Bostadsrätter representerar stora ekonomiska värden och är för många en viktig affär Om du upptäcker fel eller brister i din bostadsrätt kan dessa ge dig rätt att kräva prisavdrag, hävning av köpet eller skadestånd. Du som köpare har en skyldighet att reklamera fel som du upptäcker så snart som möjligt. För att bedöma huruvida ett fel utgör ett ”köprättsligt fel” i lagens mening kan man behöva rådgivning av ett juridiskt biträde. Det kan exempelvis röra sig om att köparen upptäckt en avvikande boyta, avsaknad av golvvärme eller att köket inte är fackmässigt uppfört.

Eftersom en bostadsrätt utgör lös egendom är köplagen eller konsumentköplagen tillämplig vid försäljning av bostadsrätt.

Tvist mellan bostadsrättsförening och medlem i föreningen?

Tvister rörande bostadsrätter kan även uppstå mellan medlemmar i bostadsrättsföreningen och bostadsrättsföreningen. Dessa regler finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar samt ordningsregler. Vi tar oss regelbundet an tvister mellan medlemmar och bostadsrättsföreningar.

I vilken utsträckning behöver du undersöka bostadsrätt innan du köper den?

Många frågor kring vad som gäller för bostadsrätter finner du svar på i bostadsrättslagen, men när det kommer till undersökningsplikten regleras det istället i köplagen. Orsaken till att din skyldighet att undersöka bostadsrätten innan köp regleras i köplagen, beror på att en bostadsrätt anses som en lös egendom, och köplagen reglerar just köp och försäljning av sådan egendom.

Rent generellt finns det ingen skyldighet för dig som köpare att undersöka bostadsrätten innan du köper den. Undersökningsplikten träder istället i regel in när du köpt bostaden. Viktigt att känna till är att om du ändå väljer att undersöka bostadsrätten innan du köper den, är huvudregeln att du då inte kan göra gällande fel i efterhand som du borde ha upptäckt när du utförde den undersökningen.

Om säljaren skulle be dig undersöka bostadsrätten innebär det att du har fått en undersökningsplikt av denne. I och med den uppmaningen behöver det finnas godtagbara skäl för att du inte ska behöva utföra en undersökning av bostadsrätten. Sådant godtagbart skäl kan ibland vara att orten för bostadsrätten är en annan än där du bor och att det därför blir för dyrt för dig att ta dig till där bostadsrätten befinner sig. Skulle det vara ditt skäl skulle det ändå kunna vara så att du behöver be någon annan titta på bostadsrätten, som kanske bor närmre och som det blir billigare för. Annars kan det anses som att du inte bedöms ha uppfyllt din undersökningsplikt. För det fall det inte ses som rimligt att du låter någon annan uppfylla din undersökningsplikt, utifrån en bedömning av kostnad, kan du slippa att låta bostadsrätten bli undersökt. Dock kan det vara svårt att själv bedöma huruvida det är rimligt eller ej.v

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.