Fel på din bostadsrätt?

Vasa advokatbyrå AB har lång erfarenhet av att bistå klienter vid fel i bostadsrätt. Bostadsrätter representerar stora ekonomiska värden och är för många en viktig affär Om du upptäcker fel eller brister i din bostadsrätt kan dessa ge dig rätt att kräva prisavdrag, hävning av köpet eller skadestånd. Du som köpare har en skyldighet att reklamera fel som du upptäcker så snart som möjligt. För att bedöma huruvida ett fel utgör ett ”köprättsligt fel” i lagens mening kan man behöva rådgivning av ett juridiskt biträde. Det kan exempelvis röra sig om att köparen upptäckt en avvikande boyta, avsaknad av golvvärme eller att köket inte är fackmässigt uppfört.

Eftersom en bostadsrätt utgör lös egendom är köplagen eller konsumentköplagen tillämplig vid försäljning av bostadsrätt.

Tvist mellan bostadsrättsförening och medlem i föreningen?

Tvister rörande bostadsrätter kan även uppstå mellan medlemmar i bostadsrättsföreningen och bostadsrättsföreningen. Dessa regler finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar samt ordningsregler. Vi tar oss regelbundet an tvister mellan medlemmar och bostadsrättsföreningar.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt