Vad gör en jurist inom allmän fastighetsrätt?

De lagar som huvudsakligen reglerar vad som gäller inom allmän fastighetsrätt är jordabalken och bostadsrättslagen. Jordabalken reglerar bland annat köp och försäljning av en fastighet och bostadsrättslagen reglerar vad som gäller för bostadsrätter. I den här artikeln ska vi övergripande gå igenom några typiska ärenden som en jurist kan arbeta med inom ramen för allmän … Fortsätt läsa Vad gör en jurist inom allmän fastighetsrätt?