Ultimata guiden om exekutiv auktion

Genom en exekutiv auktion kan Kronofogdemyndigheten sälja egendom som de utmätt från en gäldenär, i syfte att inbringa medel och täcka de skulder gäldenären har till sina borgenärer. Genom auktionen aktualiseras frågor rörande gäldenären, sökanden och köparen. Jag kommer i det fortsatta framställningen först redogöra för vad som motiverar att det överhuvudtaget hålls en auktion. … Fortsätt läsa Ultimata guiden om exekutiv auktion