Skriftligt avtal – krav eller rekommendation

I några enstaka situationer är det ett krav att avtal ska ingås skriftligen för att det ska vara juridiskt giltigt. De övriga fallen då det inte är nödvändigt att avtalet ingås skriftligen, kan det i alla fall vara säkrare med skriftligt avtal än muntligt avtal. I den här artikeln behandlas först de fall då det … Fortsätt läsa Skriftligt avtal – krav eller rekommendation