Skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt

För det fall att det på en fastighet finns ett tillbehör som behöver användas av de som har en närliggande fastighet, går det att avtala mellan fastighetsägarna att sådant användande ska tillåtas. Antingen kan fastighetsägarna ingå ett nyttjanderättsavtal eller ingå avtal om upprättande av ett avtalsservitut. Hur dessa typer av avtal skiljer sig åt ska … Fortsätt läsa Skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt