Skadestånd – avtalsklausul

Frågan om när part har rätt till skadestånd avgörs antingen genom den allmänna regleringen i skadeståndslagen, genom specialreglering eller genom avtal. I tidigare artiklar från Vasa Advokatbyrå har vi behandlat skadeståndets koncept och syfte i ljuset av skadeståndslagen samt vad som gäller enligt köplagen. Skadeståndsrätten är ett enormt område vilken varierar kraftigt beroende på situation. … Fortsätt läsa Skadestånd – avtalsklausul