Processrätten – civilprocess

Inom processrätten görs en uppdelning mellan och ena sidan straffprocess och andra sidan civilprocess. Den här artikeln kommer fokusera på civilprocess, som rör tvister på privaträttens område. Sådan tvist kan exempelvis gälla ett avtal, som avtalsparter i ett mål har olika uppfattning om hur det ska tolkas. Om du vill veta mer om civilprocessen får … Fortsätt läsa Processrätten – civilprocess