Ansvarsfriskrivning – Klausuler för begränsning av ansvar

Om någon av parterna som ingått ett avtal inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, kan det bli så att den andra avtalsparten gör gällande olika konsekvenser mot den avtalsbrytande parten. Exempelvis kanske det blir fråga om prisavdrag, vilket gör att avtalsbrytande parten kan gå med ekonomisk förlust. För att undvika konsekvenser kan parterna i avtalet … Fortsätt läsa Ansvarsfriskrivning – Klausuler för begränsning av ansvar