Uthyrning av bostadsrätt

Många bostadsrättshavare har någon gång övervägt att hyra ut sin lägenhet. Vanliga skäl är t.ex. att bostadsrättshavaren ska tillfälligt arbeta eller studera på en annan ort, att barnen har flyttat ut och några rum står tomma eller att bostadsrättshavaren bara vill få en extra inkomst. I den här artikeln ger vi några handfasta tips på vad du som vill hyra ut bör tänka på. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av bostads- och hyresrättsliga frågor och kan uthyrning av bostadsrätt. Kontakta oss så hjälper vi dig.

, Uthyrning av bostadsrätt

Det är skillnad på inneboende och andrahandsuthyrning vid uthyrning av bostadsrätt

En av de viktigaste sakerna att ha koll på är skillnaden mellan att ha en inneboende och att hyra ut lägenheten i andrahand. Att ha inneboende kräver inget samtycke från föreningen. Men att hyra lägenheten i andrahand kräver samtycke. Om du hyr ut i andrahand utan samtycke från föreningen kan det i värsta fall innebära att din bostadsrätt sägs upp och tvångsförsäljs.

Andrahandsuthyrning innebär att hyresgästen kan självständigt använda lägenheten utan att bostadsrättshavaren utöver tillsyn över den. Det handlar alltså om att hela lägenheten hyrs ut.

Inneboende innebär istället att bostadsrättshavaren har tillsyn över hyresgästen som inte hyr hela lägenheten och inte kan använda den helt själv. Vanligtvis sker det genom att bostadsrättshavaren fortfarande bor i lägenheten. Bedömningen tar främst sikte på hur ofta bostadsrättshavaren faktiskt bott i lägenheten och inte hur folkbokföringen ser ut. Vanligtvis räcker det att bostadsrättshavaren bor i lägenheten en dag i veckan, men var gränsen går måste bedömas utifrån det individuella fallet där flera andra omständigheter kan vara relevanta.

Uppsägningstid andrahandsuthyrning

Om hyresavtal har ingåtts för obestämd tid, dvs tillsvidare, kan hyresvärden säga upp avtalet till upphörande under månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. T.ex. uppsägning 15 juli innebär upphörande 31 oktober.

Om hyresavtalet har ingåtts för bestämd tid, t.ex. fem månader, kan hyresvärden inte säga upp det i förtid om inte hyresgästen har allvarligt misskött sig. Däremot kan hyresgästen alltid säga upp det i förtid till upphörande under månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Ett hyresavtal på bestämd tid måste ända sägas upp för att det ska sluta att gälla av hyresvärden. Hyresvärden bör inte heller glömma att informera hyresgästen om att flytta senast inom en månad efter att hyrestiden har gått ut, annars fortsätter det på obestämd tid och en ny uppsägning måste ske.

Om hyresgästen har bott i lägenheten i över två år har denne ett besittningsskydd som innebär att avtalet endast kan sägas upp på grunder som anges i hyreslagen (12 kap jordabalken). Om hyresvärden själv vill flytta tillbaka in i lägenheten brukar det dock inte vara några större svårigheter att säga upp hyresgästen.

Uppsägningstid inneboende

Speciella regler om uppsägningstid gäller för inneboende i bostadsrätt, som skiljer sig från andrahandshyra av hyresrätt. Dessa gäller dock endast den första inneboende, om det finns flera som samtidigt hyr olika rum i lägenheten.

Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet till upphörande under månadsskiftet som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen, oavsett om avtalet är på bestämd eller obestämd tid.

Hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet till upphörande under månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, oavsett om avtalet är på bestämd eller obestämd tid. Längre uppsägningstid för när hyresvärden säger upp kan också avtalas.

Några tips

  • Skriv alltid skriftliga hyresavtal med hyresgästen
  • Skicka alltid en skriftlig bekräftelse på något ni har muntligen kommit överens om så ni inte glömmer och konflikter kan minimeras
  • Meddelande om uppsägning bör alltid göras skriftligt
  • Det kan vara en god idé att begära en deposition av hyresgästen ifall denne skulle missköta sig genom att orsaka skador i lägenheten eller sluta betala hyra. En sådan bör inte överstiga tre månadshyror1
  • Hyran får generellt sättas något högre för inneboende än vid andrahandsuthyrning. I båda fallen bör den inte påtagligt överstiga den årsavgift som bostadsrättshavaren betalar varje månad till föreningen.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

  • Ta tillvara dina rättigheter mot bostadsrättsföreningen
  • Vi hjälper dig att skriva och tolka hyresavtal
  • Undvik kostsamma tvister genom att tidigt rådfråga jurister med erfarenhet av hyresjuridik

Tvistlösning

  • Vi biträder dig genom hela hyrestvisten
  • Vi hjälper dig att förhandla med motparten

1 Länk till artikel ”Deposition”.

Det här samtalet kostnadsfritt