Tvist med bostadsrättsföreningen: 5 förslag på hur du löser tvisten

Tvist med bostadsrättsföreningen: 5 förslag på hur du löser tvisten

Bostadsrätter är en mycket vanlig boendeform, som innebär att du äger en andel i bostadsrättsföreningen. Det är föreningen som gemensamt bestämmer reglerna i huset, och även om de boende oftast kan komma överens så händer det att det uppstår tvister mellan dig som bostadsrättsägare och bostadsrättsföreningen. Då är det viktigt…

Read More

Ring, vi hjälper dig