Häva avtal med hantverkare

Häva avtal med hantverkare

Att anlita en hantverkare förutsätter en hel del tillit. Personen du anlitar, oavsett om det handlar om renovering av ditt kök eller en större entreprenad, kommer bära ett tungt ansvar avseende ett arbete där även små misstag kan innebära grova konsekvenser. Hantverkarens bör således kunna förutsättas ha den kunskap, expertis,…

Read More

Entreprenadavtal – att tänka på

Entreprenadavtal – att tänka på

Inom entreprenadrätten skiljer man på konsumententreprenader och kommersiella entreprenader. En konsumententreprenad är en entreprenad där en entreprenör åtagit sig att utföra ett arbete åt en konsument. I dessa fall blir konsumenttjänstlagens bestämmelser tillämpliga. Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att det inte är tillåtet att avtala…

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt