Drömmer du om att starta eget i Thailand, eller vill du kanske expandera ditt befintliga företag till en ny marknad? Vi svarar på fem vanliga frågor om företagande i Thailand.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Starta bolag i Thailand – fem vanliga frågor och svarFår man driva företag i Thailand som svensk?

Det korta svaret på den frågan är ja, det får man. Med det sagt går det inte att som utlänning driva företag hur som helst i Thailand. Det finns en hel del begräsningar kring hur detta får ske. Om du har erfarenhet av att driva företag utomlands i ett annat EU-land kommer du att märka att det är stor skillnad. Till skillnad från EU-länderna, som på grund av EU-regler är tvingade att underlätta för svenskar att driva företag på samma villkor som sina egna medborgare, är det thailändska systemet präglat av stora skillnader mellan thailändska och utländska företagare. Många av reglerna syftar till att skydda den inhemska ekonomin och gynna thailändska företag och thailändska arbetstagare. Därför finns det inskränkningar av hur utlänningar får driva företag. Det finns i huvudsak två typer av begränsningar: dels avseende vilken typ av verksamhet som får bedrivas, dels avseende vilka bolagsformer som kan användas.

Vilken verksamhet kan man bedriva som svensk?

Vi börjar med vilken verksamhet som får bedrivas. En svensk får ägna sig åt all typ av verksamhet som inte är undantagen. Förutom att man förstås inte får ägna sig åt något som är brottsligt, är bland annat följande sektorer undantagna från utländskt företagande:

 • Vissa typer av medieverksamhet och nyhetsrapportering, till exempel publikation av tidningar och radio- och TV-sändning;
 • Visst jordbruk, exempelvis risodling;
 • Uppfödning av boskap;
 • Skogsbruk;
 • Fiskeri inom Thailands ekonomiska zon;
 • Utvinning av thailändska medicinska växter;
 • Handel med vissa antikviteter;
 • Tillverkning av Buddha-statyetter;
 • Handel med mark.

Det är alltså sådan verksamhet som är särskilt viktig för den thailändska ekonomin, samhället eller kulturen som är undantagna från utländskt inflytande.

Vilken företagsform kan man starta som svensk?

Nästa fråga är då vilken form av företag man som svensk kan starta. En avgörande skillnad är om du ska starta det ensam, alternativt tillsammans med andra icke-thailändare, eller om du kan starta ditt företag tillsammans med en thailändsk person.

Har du möjlighet att starta ditt företag tillsammans med en thailändare är alla företagsalternativ som finns i det thailändska system öppna, förutsatt att den eller de thailändska ägarna innehar minst 51 % av företaget. Att ha ett thai-ägt företag har en del fördelar, bland annat är det mindre pappersarbete och kräver mindre startkapital. Dessutom kan ett thailändskt företag, till skillnad från ett utländskt, äga mark. När det gäller thailändska ägare är det på sin plats att höja ett varningens finger för att använda sig av så kallade nominee shareholders. Det är i korta drag en person som står som ägare på pappret men som egentligen inte har något intresse i företaget. Enligt thailändsk lag är det förbjudet, och straffbart, att använda sig av nominee shareholders.

Ska du istället ha ett svensk-ägt företag är de tre vanligaste alternativen:

 • Filial i Thailand;
 • ”Limited partnership”;
 • ”Limited company”.

Filial, på engelska kallat för branch office, är kanske det enklaste alternativet om du redan har ett företag här i Sverige. I så fall startar du inte ett nytt thailändskt företag utan öppnar bara en filial i Thailand som lyder under det svenska företaget.

I ett limited partnership ingår du ett partnerskap med någon annan och bedriver företag i den formen. Företaget registreras och blir en egen juridisk person. I icke thai-ägda limited partnerships är det ofta så att åtminstone en partner är personligen ansvarig för partnerskapets skulder, vilket kan vara en nackdel.

Ett limited company liknar det svenska aktiebolaget på så sätt att ägarna inte har ett obegränsat personligt ansvar för företagets skulder, utan kan i princip bara bli av med så mycket pengar som lagts in i företaget. Ett limited company måste ha minst tre styrelseledamöter.

Utländska företag kan också skaffa en företagslicens som kallas FBL, Foreign Business License. Det är ungefär som ett arbetstillstånd fast för företag.

Vilka praktiska detaljer är viktiga att tänka på?

Väljer du att starta ett företag i Thailand måste företaget registreras hos myndigheterna. Det tar ett tag för processen att gå igenom. Ofta kan man räkna med någonstans mellan en vecka och en månad, men tidsåtgången kan variera. När företaget väl är startat måste du också registrera det hos skattemyndigheterna för att kunna betala skatt. Du kan läsa mer om thailändsk bolagsskatt här.

För att kunna starta ett nytt företag måste du också ha ett startkapital. Hur stort startkapitalet ska vara beror bland annat på vilken företagsform det rör sig om och hur ägandet är fördelat mellan thailändska och utländska medborgare. Ofta krävs mellan en och ett par miljoner baht.

Det är också en god idé att tidigt komma i kontakt med en thailändsk bank för att undersöka möjligheterna att starta företagskonto. Det finns inget förbud mot att utländska företag har konton hos thailändska banker, men det kan däremot vara en hel del jobb med att sätta upp ett konto. Det kan också gå att få ett företagslån från en thailändsk bank, men många gånger är det i praktiken enklare att söka lån hos en svensk bank.

Kan jag ta hjälp av en jurist?

Att starta företag är spännande och roligt, men det finns också en hel del formaliteter som måste checkas av. Eftersom det finns så många juridiska krav och fallgropar kan eventuella missar stå dig och ditt nya företag dyrt längre fram. Den thailändska företagslagstiftningen innehåller väldigt stränga sanktioner. Följs inte reglerna kan det leda till fängelse i upp till tre år eller böter på mellan 100 000 – 1 000 000 baht (omkring 30 000 – 300 000 kronor). Vi rekommenderar därför att du tar hjälp av en jurist innan du tar steget att starta ditt thailändska företag, så att du i lugn och ro kan fokusera på din affärsidé medan advokaterna guidar dig genom pappersarbetet. Skulle du behöva hjälp med att hitta en thailändsk advokat kan vi på Vasa advokatbyrå bistå dig, eftersom vi har goda kontakter med flera jurister i Thailand.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt