Så här stämmer du din arbetsgivare: 6 tips för skadestånd

Visst är det minst sagt tråkigt när du inte kommer överens med din nuvarande,forna eller blivande arbetsgivare. Det tycker de flesta av oss och det brukar vara en slitsam process att stämma en arbetsgivare och gå igenom den processen för många människor. Det är inget som man vill gå igenom om man absolut inte måste. Men du är inte ensam och det är vanligare än du tror, så känn dig inte ensam.

I den här artikeln kommer du kunna läsa om hur du gör för att stämma din arbetsgivare eller det jobb som du arbetade på. Vilka är de olika momenten och vad du kan förvänta dig. Men räkna med olika smärtsamma påhopp som ofta är helt ogrundade. Dessutom ger vi dig tips för hur du kan få ett skadestånd för den illegala uppsägning som du har råkat ut för. Lagen är stark för dig som arbetstagare och finns där för att skydda dig.

Det finns ingen som helst anledning för dig att låta din arbetsgivare bara sparka dig precis som hen vill. Ofta vet inte inte arbetsgivaren vilka skyldigheter som finns och vad som behöver efterföljas för att kunna göra en legitimt avskedande (d.v.s sparka någon).  Vi tycker inte att du ska sälja dig kort utan ta fajten mot din forna arbetsgivare.

Många ställer sig frågan om de kan stämma sin arbetsgivare?

Det korta svaret är ja, du självklart kan stämma den arbetsgivare som du lojalt har arbetat för och som har behandlat dig illa. Trots det tvekar många att ta den chans som du ärligen bör ha gentemot din forna arbetsgivare. Det kan bero på att du tror att du har gjort något fel. Men ofta är det precis tvärtom, bara det att det är arbetsgivaren som sitter på pengarna, gör att du blir osäker på dig själv. Det är helt naturligt att känna osäkerhet eftersom du inte är van att behöva gå den långa vägen och stämma din egen arbetsgivare.

Det finns olika anledningar till att stämma sin arbetsgivare

Alla är inte samma men en sak har alla gemensamt. Någon har alltid varit utsatt för samma utsatta position som du är i just nu. Vi kommer att ta upp några saker som du kan stämma din arbetsgivare för, och de är;

 • Övertalighet – det finns för lite jobb för att du kan jobba kvar på din tjänst
 • Olaglig uppsägning – dvs det finns ingen grund eller giltiga skäl för din uppsägning
 • Du har blivit kränkt – det finns olika former av kränkning. Religion, livsåskådning eller något annat som du själv upplever kränkande
 • Sexuella trakasserier – en av de värsta formerna av övergrepp och som är olagligt oavsett om du är anställd eller inte
 • Könsrelaterad uppsägning – arbetsgivaren menar att du som till exempel är kvinna är sämre på ditt jobb genom att exempelvis graviditet kan uppstå
 • LAS – den generella och övergripande lag som skyddar alla arbetstagare. Den fungerar generellt sett och utan de lagliga undantag som arbetsgivaren får göra enligt praxisen ”först in, sist ut”.

Det kan också finnas andra skäl att stämma en arbetsgivare som är mer ovanliga än dem vi tar upp här men som ändå är allvarliga. Tveka inte att gå vidare om du känner att det är rätt för dig. Det kan vara att du inte fick jobbet på grund av din hudfärg, din religion eller av någon annan orsak. Det är inte heller lagligt men är svårare att bevisa. Men finns det bevis i form av brev eller epost bör du också stämma den arbetsgivare du hade tänkt jobba för men som vägrade dig den chans du borde ha haft. Det är viktigt för kommande arbetstagare och skapar ett bättre klimat för alla.

1. Övertalighet, en vanlig orsak till uppsägning

Detta är en av de vanligaste orsakerna till en uppsägning visar statistiken. Oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur verkar det alltid bli uppsägningar på grund av övertalighet. Den kan liknas vid spelet monopols ”Get out of jail”-kort och används friskt till höger och vänster av arbetsgivarna. Men det finns också viktiga inbyggda regler och lagar som måste efterföljas av arbetsgivaren om du blir uppsagd på grund av detta skäl. Visst kan det ha blivit mindre att göra på din arbetsplats, men först och främst, finns det något annat du kan göra istället? Frågan bör ställas av din arbetsgivare. Kanske har du olika kompetenser som gör att du matchar ett annat jobb eller jobb på en annan avdelning.

En annan viktig sak för dig som tidigare har arbetat för företaget som nyss avskedade dig. Det är att du kontrollerar så att ingen annan får din tjänst inom 6 månader. Ofta gäller regeln 6 månader men det kan finnas avvikelser som ska stå i ditt anställningsavtal. Du har nämligen rätt att få tillbaka din tjänst om beställningar och orders till företaget börjar återkomma. Du skall du få frågan om du vill ha tillbaka ditt gamla jobb.

2. Olaglig uppsägning, en svår och trixig väg för en arbetsgivare att gå

Olagliga uppsägningar handlar om anledningen till uppsägningen inte stämmer med verkligheten. Till exempel kan din arbetsgivare säga att du inte sköter dina arbetstider. Eller så kan det handla om att du stjäl varor eller utrustning från företaget. Om det händer bör arbetsgivaren också följa upp med en polisanmälan annars kan det vara en olaglig uppsägning. Man är alltid fri från skuld innan motsatsen bevisats, glöm inte det. Om din arbetsgivare påstår att du har gjort något som du inte har gjort och gett dig sparken på grund av det är det en olaglig uppsägning. Vi rekommenderar dig att inte acceptera uppsägning och du bör stämma din forna arbetsgivare.

3. Att bli kränkt på sin arbetsplats är hemskt, och du bör agera direkt

Alla kränkningar är jobbiga och ska inte graderas. Det är Alltid hur du själv uppfattar situationen som avgör vad Du tycker är kränkande. Ingen människa, stor som liten, rik eller fattig, skall någonsin bli kränkt. Det kan handla om din vikt, din religionstillhörighet eller något så banalt som dina matvanor. Alla uppfattar vad som kränker en väldigt olika och bör respekteras av den som kränker dig. Om din arbetsgivare inte uppmärksammar dina rop på hjälp bör du stämma din arbetsgivare så att den tar tag i problemen på arbetsplatsen. De flesta arbetsgivare kommer att lyssna på dig om du nämner att du känner dig kränkt. Du kan känna dig kränkt av kamrater, din chef eller ägarna. Oavsett vem som kränker dig bör de lyssna på dig när du uppmärksammar att du har tagit illa vid dig. Om de trots inte gör något fastän du har uppmärksammat dem på att du känner dig kränkt inte gör något bör du agera och stämma din arbetsgivare.

4. Sexuella trakasserier – ett grovt övergrepp och ett djupt kriminellt beteende

På jobbet, på din fritid eller vart helst du är får aldrig någon nyttja dig för sina sexuella lustar om du inte vill och har gett ditt samtycke. Nej är ett nej, också viktigt att komma ihåg såg säg nej när du inte trivs med situationen. Så är det bara och när någon nyttjar dig för sin egen lusta är det både äckligt, olagligt och helt moraliskt helt fel. Du bör direkt agera gentemot den person som du anser trakassera dig sexuellt. Du kan agera genom att säga till för att se om personen kanske har missuppfattat situationen. Men allt är beroende på vad som hände dig. Tänk också på att du är värd den lagliga rätt som finns oss alla tillbuds. Du är också bra som du är och det är definitivt inte ditt fel om du har blivit sexuellt trakasserad. Alla har rätt att agera, röra sig eller bete sig som hen själv vill. Har du blivit utsatt för något vill vi att du direkt utan att vänta tar kontakt med polis och till exempel kvinnofridslinjen (Stödnummer 020-50 50 50) eller manscentrum (Stödnummer 08-643 11 71). Glöm inte heller att brottsofferjouren erbjuder hjälp för människor i nöd.

5. Könsrelaterad uppsägning

Detta är en svår nöt att knäcka. Ofta kan du fått höra att du är övertalig eller att du helst bör sluta för att du inte passar på ditt jobb. Om företaget fortsätter att leverera sina produkter i samma takt som innan bör du fundera på vad din uppsägning beror på. Könsrelaterad uppsägning kan bero på några av de andra orsakerna vi har nämnt ovan vilket gör detta svårt att bevisa. Men kanske kan du höra något från en chef, medarbetare eller så har du sett något i ett e-postmeddelande. En relativt vanlig händelse är att en kvinna inte ens får jobbet på grund av sitt kön. Arbetsgivaren misstänker att du kanske får barn och kommer vara borta från jobbet på grund av graviditeten i sig själv men också på grund av att mammor fortfarande tar större ansvar i form av mammaledigheten. Detta är inte ett legitimt skäl för att inte få jobbet. Det ska inte heller ligga till grund för vare sig uppsägning eller att du inte får jobbet.

Detta gäller inte enbart kvinnor. Oavsett könstillhörighet så gäller samma lagar och regler. Så om du tillhör en annan könstillhörighet så gäller detsamma för dig. Om du är homosexuell och söker ett jobb i ett mansdominerat yrke med hård jargong så har du precis samma rättigheter som alla andra. Det är viktigt att komma ihåg att lagen är lika för alla.

6. LAS, både hatad och älskad lag och praxis

Lagen om anställningsskydd skyddar både dig som arbetstagare och dig som är företagare. Det är viktigt att komma ihåg. Vi har alla både skyldigheter och rättigheter. Lagen som vi fortsatt i artikeln kallar för LAS är mest vinklad för att skydda arbetstagaren och den kom till i en tid där arbetstagaren både kände och hade en stor osäkerhet på om det fanns att jobb att komma till när helgen var slut. Kortfattat innebär LAS att om företaget måste avskeda en person på grund av till exempel legitim övertalighet så bör företaget välja den person som har minst tid som anställd. Nu har LAS luckrats upp över tid och företag har numera rätt att undanta vissa personer från denna praxis om personerna de undantar är nödvändiga för att företaget skall kunna fortsätta.

Men ibland kan företag helt bortse från LAS och tro att det bara gäller andra företag som är ansluta till ett kollektivavtal eller liknande. Men LAS gäller alla arbetare och alla företagare och kan inte avvisas vilket ger dig som arbetstagare ett stort skydd. Känner du att ditt företag inte har tagit hänsyn till anställningstid i samband med ditt avsked bör du kontakta ditt fackförbund och om företaget inte lyssnar på dig bör du stämma din arbetsgivare.

6 Tips för att för att få skadestånd om du har blivit uppsagd

 1. Om du känner att du har blivit felbehandlad av något av del skäl vi nämnt ovan eller av något annat skäl, bör du stämma din arbetsgivare och få det skadestånd du har rätt till
 2. Även om det har gått ett tag så är en felaktig uppsägning fortfarande aktuell. Men vänta inte för länge för du kan gå miste om det skadestånd som du har rätt till om du har blivit uppsagd på fel grunder.
 3. Vissa uppsägningar kan vara kopplad till en kriminell aktivitet (sexuella trakasserier ovan) och du bör agera direkt. Om din arbetsgivare har avskedat dig och begått ett brott samtidigt ökar dina chanser på ett skadestånd rejält.
 4. Kränkning av din religion, hudfärg eller vilken sexuell läggning du har är definitivt inte något som din arbetsgivare har att göra med. Och du kan inte få sparken av det skälet. Om du får sparken på grund av detta måste du gå vidare och stämma din arbetsgivare så att du också får ett skadestånd.
 5. Övertalighet som innebär att det inte längre finns jobb kvar att göra med det som du har sysslat med är olaglig om det fortfarande finns saker eller varor kvar att göra alternativt leverera. Ofta är uppsägningarna felaktiga men inte alltid något skäl för att få skadestånd.
 6.  Har din arbetsgivare helt kringgått LAS kan det vara skadeståndsskyldigt. Domstolarna ser allvarligt på brott mot LAS och du bör kunna bli kompenserad ett skadestånd om så har skett.

Allmänt om skadestånd

Glöm allt du har sett från amerikanska tv-serier och filmer. I Sverige utdömer domstolarna låga skadestånd rent generellt. Praxis är att först och främst skipa rättvisa och därefter utse skadestånd. Men tanken generellt sett är att pengar inte kan kompensera för det lidande du har haft utan först och främst skall du få rättvisa skipat och därefter få ekonomiskt bistånd eller skadestånd. När det gäller felaktigt uppsägning så tycker domstolarna att lidandet har varit litet och du bör räkna med lågt skadestånd om du mäter det ekonomiskt. Men domstolarna ser allvarligt på själva händelsen och företagaren blir ofta dömd om den gjort fel i själva uppsägningen. Tveka aldrig att anmäla en arbetsgivare som har gjort fel enligt dig. Det är bättre att en domstol avgör saken än att du själv eller några vänner gör det.

Så här får du skadestånd

Om du känner att du har blivit felbehandlad enligt de punkter vi skriver ovan eller om det har berott på något annat bör du stämma din arbetsgivare. I stämningsansökan anger du också vilket skadestånd du vill ha för det lidande du har haft. Alla upplever sin situation olika och det är bara du som vet hur du har upplevt det. Känner du att det verkar svårt att göra detta här själv finns det flera juristbyråer och advokatbyråer som kan hjälpa dig. Vänta aldrig med att anmäla din arbetsgivare om du tror att det hen har gjort är olagligt. Därefter kan det också bli aktuellt att skadestånd för det lidande eller den skada som din arbetsgivare har orsakat dig.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt