Per-Ulrik Andersson

Advokat
[email protected]

Verksam vid Vasa Advokatbyrå och medlem i advokatsamfundet sedan 2002. Chicago Kent College of Law, Illnois Institute of Technology, Master of International & Comparative Law, LL.M. 1993, Master of Financial Services Law, LL.M. 1991. Tingsmeriterad 1986-89.
Elias Berg von Linde

Biträdande jurist
[email protected]

Sandra Wessberg

Biträdande jurist
[email protected]

Cornelii Sandberg

Marknadsföring
[email protected]

Emma Lindberg

Biträdande jurist
[email protected]

Alexander Isehag

Trainee
[email protected]

 

 

 

 

 

 

— 

 

 

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt