Konflikt med förening

Konflikt med förening

Att ligga i en konflikt mot en förening innebär ofta en enorm huvudvärk. Vid en sådan konflikt gäller det inte enbart att ha koll på både den teoretiska och praktiska juridiken, utredning, bevisning och mycket mer. Tyvärr är även styrelsen i många typer av föreningar (t.ex. en bostadsrättsförening) inte särskilt…

Read More

Bostadsrättslagen – 8 viktiga punkter

Bostadsrättslagen – 8 viktiga punkter

Vid köp av lägenhet är det viktigt att veta att det du köper oftast räknas som lös egendom. Detta gäller t.ex. bostadsrätten. Av detta följer att jordabalkens bestämmelser inte kan tillämpas direkt på bostadsrätter. Dock kan vissa analoga tolkningar göras (liknelser) mellan jordabalken och bostadsrätten men lagen som sådan omfattar…

Read More

Juristbyrå i Stockholm

Juristbyrå i Stockholm

Vasa Advokatbyrå ägs och drivs av advokat Per-Ulrik Andersson. Per-Ulrik är medlem av svenska advokatsamfundet och har en lång karriär av juridiskt arbete inom civilrätten breda område. Per-Ulrik har även en erfarenhet av juridiska frågor som dyker upp i samband med förvärv och ägande av fastighet i Thailand. Till teamet…

Read More

Vattenskada. Åtgärder efter ett köp

Vattenskada. Åtgärder efter ett köp

Att upptäcka en vattenskada efter ett köp är aldrig kul eftersom dess förekomst ofta innebär höga kostnader, lång reperationstid, obehag, ohygieniska levnadsförhållanden m.m. De är däremot tyvärr även ett faktum när de väl hittats. Förebyggande åtgärder Det absolut första tipset du som köpare kan tänka på för att undvika vattenskador…

Read More

Råd vid tvist – och konkreta tips

Råd vid tvist – och konkreta tips

Att hamna i en tvist är aldrig roligt. Det är ofta tidskrävande, dyrt, jobbigt och allmänt irriterande. Det är däremot ibland oundvikligt eftersom två personer relativt ofta har delade meningar om vad som gäller. De delade meningarna kan röra allt från vad som kallas ”konkreta rättsfakta”; vad som faktiskt har…

Read More