Uppsägning av avtal – 4 tips för att undvika tvister

De flesta privatpersoner och företag ingår olika typer av avtal regelbundet. Det kan till exempel handla om hyresavtal, uppdragsavtal eller entreprenadavtal som regleras av avtalslagen, och idag är det vanligast med så kallade standardavtal som används i många olika situationer. […]

Läs mer

Tvist om dolda fel: Så här rättar du det som inte syns

Du har köpt en bostadsrätt eller villa efter ganska utdragna förhandlingar om priset. Själva förhandlingen var ingen pers, den genomfördes som de under ordnade förhållande brukar vara med ömsesidig respekt och normalt tillvägagångssätt där det genomfördes en del översikter, kontroller […]

Läs mer
Tvist med kommunen

Är du i en tvist med kommunen: Guide i 5 steg

Ta hjälp av en advokat vid en tvist med kommunen Staten är ansvarig för att inte begå några misstag eller fel som kan orsaka privatpersoner eller företag skador, och tvister med kommunen gällande olika typer av ärenden är vanliga. Om […]

Läs mer
Ring, ett samtal kostar inget