Tvist med skatteverket

Tvist med skatteverket

Har skatteverket meddelat ett beslut som du är missnöjd med så kan du överklaga beslutet eller begära att det omprövas. I den här artikeln förklarar vi hur ditt företag ska gå tillväga om man är missnöjd med skatteverkets beslut. Vad gör skatteverket? Skatteverket är en myndighet vars främsta uppgift är…

Read More