Hyreslagen uppsägningstid

Hyreslagens bestämmelser om uppsägningstid är tvingande till hyresgästens förmån. Detta innebär att villkor som är sämre för hyresgästen än vad som anges i lagen är utan verkan, om inte lagen uttryckligen medger undantag. Uppsägningstiden är mycket olika beroende på om lägenheten ska användas som bostad eller lokal. Tiden skiljer sig sedan ytterligare beroende på hur lång tid som hyresgästen totalt har haft lägenheten. I den här artikeln redogör vi för hur uppsägningstiden bestäms samt hur en uppsägning ska gå till i de vanligaste hyresuppläggen. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av hyresrättsliga frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

, Hyreslagen uppsägningstid

Uppsägningstid för bostadslägenhet

En bostadslägenhet är en hyresrätt som ska användas som hyresgästens bostad. Reglerna för uppsägning finns i 12 kap. jordabalken, även känd som hyreslagen.

Ett bostadshyresavtal på obestämd tid, dvs som löper tillsvidare, kan sägas upp att upphöra tre månader räknat från och med slutet på månaden som uppsägningen sker. Om t.ex. uppsägning sker 15 juli upphör hyresavtalet att gälla 31 oktober.

Ett bostadshyresavtal på bestämd tid, dvs där det anges i avtalet när det ska upphöra, kan endast sägas upp i förtid av hyresgästen, som rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskifte tidigast efter tre månader från uppsägningen. Men om parterna inte har avtalat om att avtalet automatiskt ska upphöra efter den bestämda tidens utgång måste någon av parterna säga upp det för att det ska upphöra. Annars fortsätter det som hyra på obestämd tid. En sådan uppsägning ska senast ske

 • Efter en dag om hyrestiden är mellan 1 dag – två veckor
 • Efter en vecka om hyrestiden är över två veckor – tre månader
 • Efter tre månader om hyrestiden är över tre månader

Det är dock möjligt att avtala om längre uppsägningstid när det är hyresvärden som säger upp samt kortare uppsägningstid när det är hyresgästen som säger upp för flytt.

Uppsägningstid för lokal

En lokal är en lägenhet som hyrs för att användas för annat ändamål än bostad, t.ex. näringsverksamhet. Reglerna för uppsägning finns också i 12 kap. jordabalken.

Ett lokalhyresavtal på obestämd tid kan sägas upp att upphöra nio månader räknat från och med slutet på månaden som uppsägningen sker. Om t.ex. uppsägning sker 15 februari upphör hyresavtalet att gälla 30 november.

Ett lokalhyresavtal på bestämd tid, dvs där det anges i avtalet när det ska upphöra, kan som huvudregel inte sägas upp i förtid. Men om parterna inte har avtalat om att avtalet automatiskt ska upphöra efter den bestämda tidens utgång måste någon av parterna säga upp det för att det ska upphöra. Annars fortsätter det som hyra på obestämd tid. En sådan uppsägning ska senast ske

 • Efter en dag om hyrestiden är mellan 1 dag – två veckor
 • Efter en vecka om hyrestiden är över två veckor – tre månader
 • Efter tre månader om hyrestiden är över tre månader – nio månader
 • Efter nio månader om hyrestiden är över nio månader

Det är dock möjligt att avtala om längre uppsägningstid när det är hyresvärden som säger upp samt kortare uppsägningstid när det är hyresgästen som säger upp för flytt.

Särskilda uppsägningstid om inneboende i egen bostad

Det finns särskilda regler när det kommer till att ha inneboende i egen bostadsrätt, villa eller ägarlägenhet. Följande gäller endast den första inneboende, om flera hyr samtidigt.

 • Hyresgästen har rätt att säga upp till upphörande vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller oavsett om bestämd eller obestämd tid har avtalats. T.ex. uppsägning 15 juli innebär upphörande 31 aug.
 • Hyresvärden har rätt att säga upp till upphörande vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, oavsett om bestämd eller obestämd tid har avtalats. T.ex. uppsägning 15 juli innebär upphörande 31 okt. Det är dock möjligt att avtala om en längre uppsägningstid samt att hyresvärden inte får säga upp det i förtid vid avtal om bestämd hyrestid.
 • Avtal på bestämd tid behöver inte sägas upp för att upphöra. Det upphör automatiskt vid hyrestidens utgång.

Att tänka på med uppsägningen

 • Uppsägningen ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader. Hyresgästen får dock säga upp det muntligt. Hyresvärden är då skyldig att lämna en skriftlig bekräftelse på uppsägningen.
 • En hyresvärd som säger upp ett hyresavtal på bestämd tid måste senast inom en månad uppmana hyresgästen att flytta. Annars fortsätter det på obestämd tid.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Vi hjälper dig att skriva och tolka hyresavtal
 • Ta tillvara dina rättigheter genom att hålla dig välinformerad
 • Vi hjälper dig med alla typer av hyreskonflikter
 • Undvik slitsamma konflikter genom professionell juridisk hjälp redan i tidigt skede

Tvistlösning

 • Vi biträder dig under hela hyrestvisten
 • Vi hjälper dig förhandla med motparten
Det här samtalet kostnadsfritt