Hur länge får man hyra ut i andra hand: Att tänka på

Om du tänker hyra ut din bostadsrätt i andra hand eller redan gör det kanske du är nyfiken på hur länge du får hyra ut din bostad. Det kan direkt nämnas att det inte finns en angiven tid i lag för hur länge man i olika situationer tillåts hyra ut i andra hand. Bedömningen av vad som är rimlig uthyrningstid bedöms i det enskilda fallet utifrån de omständigheter som råder för just den bostadsrättshavaren.

, Hur länge får man hyra ut i andra hand: Att tänka på

Generellt vad som gäller

Det är styrelsen som fattar beslut om du ska få hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Skulle styrelsen neka andrahandsuthyrningen finns det möjlighet att få styrelsens beslut prövat i hyresnämnden. Exempel på skäl som i regel anses som giltiga för att få hyra ut i andra hand är om du ska studera, om du vill testa att bo med någon, om du ska vårda en anhörig eller om du ska arbeta på annan ort. Generellt kan sägas att det skäl du har som tillåter att du hyr ut i andra hand blir svagare och svagare ju längre tiden som går. De olika skälen tar i regel olika tid att uppfylla för dig. Ska du plugga på annan ort måste du ju rimligen få avsluta det du pluggar, men så lång tid behöver du knappast på dig för att testa om det känns att bo med någon.

De olika skälen tillåter olika lång uthyrning

Innan exemplifieringen av vad hyresnämnden bedömt vara rimlig tid för de olika skälen, är det viktigt att du kommer ihåg att det kan vara andra omständigheter än just det skälet som hyresnämnden lägger till grund för beslutandet av hur länge bostadsrättshavare får tillstånd att hyra ut i andra hand. Det sker alltid en helhetsbedömning, men här får du ändå en bild om ungefär hur länge man kan få tillstånd till andrahandsuthyrning av hyresnämnden, utifrån de olika skälen man kan göra gällande.

, Hur länge får man hyra ut i andra hand: Att tänka på

Vid studier på annan ort har hyresnämnden gett tillstånd att hyra ut i fem år. När det gäller att provbo med någon eller vårda anhörig har getts tillstånd att hyra ut ett år. Med den vetskapen kan du själv fundera över vad som normalt sätt krävs för att uppfylla det skäl du själv vill göra gällande för din rätt att få hyra ut i andra hand. Sen kan hyresnämnden ge tillstånd till både kortare och längre tid beroende på omständigheterna i ditt fall.

Föreningens stadgar

Det kan vara så att du inte behöver göra en uppskattning av tillåten uthyrningstid om det finns specifikt angivet i föreningens stadgar hur länge bostadsrättshavare får tillstånd, utifrån de olika giltiga skälen. Står en tid angiven i stadgarna bör du också ha rätt till att få tillstånd till den tiden av bostadsrättsföreningen. Det blir något lättare för dig att göra gällande något som står i föreningens stadgar, än att själv utforma argument inför prövning i hyresnämnden varför du ska ha tillstånd att hyra ut i andra hand och varför du ska få tillåtelse att göra det under så lång tid som du vill.

, Hur länge får man hyra ut i andra hand: Att tänka på

Att tänka på

Oavsett om tillåten tid för andrahandsuthyrning framgår av föreningens stadgar eller om du ska göra gällande dina argument till hyresnämnden, kan det vara krångligt att kunna genomföra det själv med framgång. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en jurist som hjälper dig. Vasa Advokatbyrå har under många år arbetat med juridiska regler som gäller i en bostadsrättsförening. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med din tvist!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Titta i bostadsrättsföreningens stadgar vad det står om andrahandsuthyrning innan du lämnar in din ansökan till föreningen.

* Undersök vilka skäl som normalt sätt brukar anses som giltiga skäl för andrahandsuthyrning.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån stadgar och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att få tillstånd till din andrahandsuthyrning.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att du inte blir nekad tillstånd efter föreningens godtyckliga bedömning.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Ring, vi hjälper dig