Dubbelbeskattningsavtal USA

I tidigare artiklar från Vasa Advokatbyrå har vi översiktligt förklarat vad som gäller vid skattejurisdiktion, internationell dubbelbeskattning, dubbelbeskattningsavtal, hur avräkning fungerar m.m. I denna artikel tänkte vi grundläggande förklara hur skatterätten förhåller sig vid flytt till USA från Sverige för tjänst och pensioner. Vi kommer att presentera grunden för svensk beskattning samt amerikansk beskattning.

Vi vill dock friskriva oss från det som stadgas om amerikansk beskattning, läsaren och andra bör således alltid kontakta sakkunnig i amerikansk skatt innan man vidtar någon rättshandling.

Dubbelbeskattning USA

USA, the land of the free and home of the brave, är attraktivt att flytta till av såväl personliga som ekonomiska skäl. Med sina cirka 320 miljoner invånare över 52 delstater finns nästan allt man kan tänka sig. Den största begränsningen är din fantasi, och i vissa fall beskattningen.

Svensk beskattning

Som skattskyldig i Sverige beskattas man enligt en av tre inkomstslag. Dessa är (i) inkomstslaget tjänst, (ii) inkomstslaget kapital och (iii) inkomstslaget näringsverksamhet. Som fysisk person med en anställning beskattas man som klar huvudregel i inkomstslaget tjänst där man beskattas enligt kontantprincipen; alltså när man uppbär inkomsten. Inkomsten beskattas främst genom kommunalbeskattningen som sträcker sig mellan 28.9 – 35 procent. Inkomst över gränsbeloppet beskattas med ytterligare 20 procent statlig inkomstskatt. Pension beskattas på samma sätt med undantag från vissa avdragsmöjligheter.

Amerikansk skatt

Det amerikanska skattesystemet bygger på ett liknande koncept som det svenska systemet. USA har också en delstatsskatt och en federal skatt. Delstatsskatten bestäms av varje delstat själv på samma sätt som Sveriges kommuner. De regionala skillnaderna i USA är dock mycket större och har en snittskatt som väsentligen understiger den svenska kommunalbeskattningen (0 – 12 procent år 2020). Det federala skattesystemet skiljer sig dock från den svenska statliga inkomstskatten på det sättet att den federala skatten är progressiv; d.v.s. den innehåller flera steg och tariffer beroende på inkomst. Amerikansk skatt innehåller också flera avdragsmöjligheter.

Rent allmänt vållar internationella moment viss osäkerhet för personen i och med att skattesystemen ofta skiljer sig i grunden. Detta gäller allt från tariffer, definitioner, avdrag, förfarande, inbetalningar m.m. Det finns således ingen garanti att USA beskattar en tillgång på samma eller ens ett liknande sätt som Sverige gör. Som exempel har inte USA samma beskattningssystem eller definition av kapitaltillgångar som Sverige har.

Internationell dubbelbeskattning

Sverige och USA har ingått ett dubbelbeskattningsavtal för att avhjälpa några av de problem som uppkommer med en flytt. Huvuddragen är följande:

  • Inkomst av enskild tjänst, d.v.s. för en privat aktör, beskattas endast i vistelselandet. Om dock arbetet utförs i den andra staten får denna även beskattas där. Man anses inte ha utfört arbete i den andra staten om man (i) inte vistas mer än 183 dagar i landet, (ii) arbetsgivaren inte har hemvist i landet, eller den som betalar ut lönen å arbetsgivarens vägnar samt (iii) lönen inte belastar ett fast driftställe i landet. Reglerna liknar de krav som gäller för skattefrihet för de som inte är bosatta i Sverige enligt lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK, jfr. 6§ 1st).
  • Inkomst av försäljning av fast egendom får beskattas av båda länderna. Här är det viktigt att tänka på att USA och Sverige har olika definitioner av begreppet fast egendom. Det är även så att definitionen av fast egendom även skiljer sig i Sverige; skatterätten och jordabalken har således olika definitioner. I svensk skatterätt omfattas bl.a. bostadsrätter, hus på ofri grund och tomter av fastighetsbegreppet.
  • Aktier och andra kapitaltillgångar beskattas som huvudregel endast i det land där man vistas. Från denna regel finns dock ett stort undantag från Sveriges sida. Enligt svensk skatterätt har Sverige en fortsatt jurisdiktion att beskatta aktier, fonder och dylikt i en tid om 10 år efter utflytt. Detta gäller för de fall man varit obegränsad skattskyldig i Sverige p.g.a. bosättning eller stadigvarande vistelse. Vissa undantag finns.
  • Inkomst av offentlig tjänst beskattas som huvudregel endast i den utbetalande staten, d.v.s. den stat man utfört arbetet för. Undantag från detta är om man inte är medborgare i den utbetalande staten eller om man inte fick hemvist enbart p.g.a. arbetet i den staten. Begreppet offentlig tjänst varierar något beroende på vilket av länderna som gör prövningen. För svensk del omfattas inte enbart stat, region och kommun utan även i viss omfattning offentliga bolag. Vad som spelar roll i denna prövning är främst (i) det offentligas inflytande, (ii) om man får lön från offentlig sektor, (iii) vem som finansierar bolag m.m.
  • Pensioner beskattas som huvudregel endast i den stat man har skatterättslig hemvist i. Undantag från detta är om man uppbär pension av avdelningar/fonder inrättande av staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter p.g.a. offentligt arbete. Pensionen beskattas alltså på ett liknande sätt som inkomst av tjänst. Vissa undantag finns.

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om dubbelbeskattningsavtal usa

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.