Betala skatt i Thailand – företag

Thailand är sedan länge ett populärt alternativ för många utlandssvenskar. Det blir också allt vanligare med svenskar som driver företag från Thailand. Det innebär många gånger att företaget är skyldigt att betala thailändsk bolagsskatt.

Betala skatt i Thailand – företagI vilket land ska företaget betala skatt?

Huruvida ett företag ska betala skatt i Thailand eller Sverige beror på en mängd olika faktorer. Ett svenskt företag som bara har verksamhet i Sverige betalar bara skatt i Sverige, och ett thailändskt företag som bara har verksamhet i Thailand betalar bara skatt i Thailand. Så långt inga problem. Det blir dock lite mer invecklat om företaget bedriver verksamhet i båda länderna eller har anknytning till både Thailand och Sverige.

Enligt svensk lag ska företag som är registrerade i Sverige eller har sätet för styrelsen i Sverige betala skatt i Sverige för alla sina inkomster, både från Sverige och utlandet. Företag som däremot inte uppfyller något av de kriterierna ska bara betala skatt i Sverige för sådana inkomster som har sitt ursprung i Sverige. Det thailändska systemet är utformat på ett liknande sätt. Enligt thailändsk lag ska företag som är registrerade i Thailand betala skatt i Thailand för alla sina inkomster, både från Thailand och utlandet. Företag som inte är registrerade i Thailand ska bara betala skatt i Thailand för sådana inkomster som har sitt ursprung i Thailand.

Därutöver har Sverige och Thailand ingått ett skatteavtal för att undvika situationen att ett företag måste betala skatt för samma inkomst i båda länderna. Om det inte vore för skatteavtalet skulle många företag löpa stor risk att dubbelbeskattas. Det kan illustreras med ett exempel. Företaget Beach Boys är registrerat i Sverige och bedriver bland annat verksamhet i form av ett antal strandbarer i Thailand. Eftersom företaget är registrerat i Sverige måste det betala svensk skatt för alla sina inkomster, inklusive inkomsterna från barerna i Thailand. Samtidigt måste företaget betala thailändsk skatt för alla inkomster som kommer från Thailand. Företaget blir dubbelbeskattat. Det är alltså den situationen skatteavtalet är avsett att förhindra.

Reglerna i skatteavtalet är komplexa och innehåller många undantag och specialfall. Som en tumregel kan man dock säga att inkomsterna ska beskattas i det land där företaget har ett så kallat ”fast driftställe”, vilket innefattar bland annat kontor, plats för företagsledning, filial och verkstad. Om företaget har ett fast driftställe i både Thailand och Sverige kan det hända att företaget får betala skatt i båda länderna. Då delas inkomsterna upp och hänförs till det driftställe de har närmast koppling till och beskattas i det landet.

Bolagsskatt i Thailand

Om det är så att ditt företag ska betala skatt i Thailand är nästa fråga hur hög den skatten är.

Företag som ska betala skatt i Thailand är som huvudregel föremål för en bolagsskatt på 20 %. Både kapitalinkomster och rörelseinkomster räknas med i underlaget för bolagsskatten och de beskattas tillsammans. Vad gäller inkomster i form av utdelning kan sådana under vissa förutsättningar undantas från beskattning om utdelningen betalas från ett thailändskt bolag till ett annat thailändskt bolag. I annat fall är 50 % av utdelningen föremål för bolagsskatt. Utgifter som är hänförliga till att skapa inkomster för bolaget kan vara avdragsgilla.

Små och medelstora företag betalar lägre bolagsskatt än stora företag. Med små och medelstora företag avses i det här sammanhanget företag som har ett inbetalt kapital som inte överstiger 5 miljoner thailändska baht (omkring 1,5 miljon kronor) och inte heller har försäljningsinkomster som överstiger 30 miljoner baht (omkring 9,5 miljoner kronor). För sådana företag gäller följande. Inkomster upp till 300 000 baht (omkring 95 000 kronor) är undantagna från skatt och beskattas med 0 %. Inkomster över 300 000 baht men under 3 miljoner baht (omkring 950 000 kronor) beskattas med en lägre skattesats på 15 % och inkomster över 3 miljoner baht beskattas enligt den vanliga skattesatsen på 20 %.

Hur står sig då den thailändska bolagsskatten jämfört med den svenska? Den thailändska skattesatsen på 20 % ligger faktiskt nära den svenska bolagsskatten. I Sverige har bolagsskatten tidigare legat på 22 %, men den håller för närvarande på att sänkas. För räkenskapsår som börjar från och med den 1 januari 2019 är bolagsskatten 21,4 % och för räkenskapsår som börjar från och med den 1 januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas ytterligare till 20,6 %.

Praktiska detaljer kring betalning av bolagsskatt

Det finns särskilda regler kring hur och när thailändsk bolagsskatt betalas. Skatteåret ska vara 12 månader och endast begränsade undantag från detta tillåts. Företaget betalar bolagsskatten fördelat över två tillfällen per år. Företaget måste nämligen göra en halvårsdeklaration där företagets totala årsinkomster uppskattas. Halvårsdeklarationen ska lämnas in till myndigheterna senast den åttonde månaden av beskattningsåret. Den skatt som betalats efter det första halvåret får sedan dras av från den slutliga skatt som ska betalas vid beskattningsårets slut. Den slutliga skattedeklarationen för året ska lämnas senast 150 dagar efter beskattningsårets slut. Om företaget missköter deklarationer eller skattebetalning kan det drabbas av betydande bötesbelopp.

Moms i Thailand

Thailand tillämpar, precis som Sverige och EU, mervärdesskatt eller moms (på engelska value added tax/VAT). Företag i de flesta sektorer är skyldiga att betala moms, även om vissa områden såsom hälso- och sjukvård och välgörenhet är undantagna. Dessutom är mindre verksamheter undantagna. Det finns också vissa branscher, såsom bank och finans, som istället för moms betalar en så kallad specific business tax. Företag som är momspliktiga måste registrera sig hos myndigheterna och månadsvis deklarera in- och utgående moms. Är den utgående momsen högre än den ingående momsen kan företaget begära återbetalning via myndigheterna.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.