Advokat Malmö – Specialister inom entreprenadrätt, avtalstvist och försäkringsrätt

Advokat Malmö, vi är en framstående advokatbyrå som erbjuder omfattande juridiska tjänster inom entreprenadrätt, avtalstvist och försäkringsrätt. Vårt team av experter är här för att hjälpa dig navigera genom dessa ofta komplexa juridiska områden. Vi tar en närmare titt på dessa specialområden och hur vi kan hjälpa dig att hantera din situation.

Entreprenadrätt – Stöd genom alla faser av entreprenadprocessen

Entreprenadrätt är en viktig gren inom juridiken som omfattar regler och lagar som gäller byggande och anläggning av fastigheter. Det handlar om att skydda både beställare och entreprenörer genom hela entreprenadprocessen, från upphandling till färdigställande av projektet. Vår expertis inom entreprenadrätt inkluderar följande:

Planering och upphandling

Vi hjälper dig att förbereda och granska entreprenadavtal, anbud och andra dokument som krävs för att säkerställa en framgångsrik upphandling. Detta innefattar att se till att alla parter har klara och tydliga förväntningar samt att skydda dina intressen och rättigheter.

Genomförande och avtalsstyrning

Vi stöttar dig genom entreprenadprocessen, från start till mål, med rådgivning om avtalsstyrning och förvaltning. Detta inkluderar att hjälpa dig att hantera förändringar och att säkerställa att avtalsvillkor och lagar följs.

Tvistelösning och skiljeförfaranden

Om det uppstår tvister under entreprenadens gång, bistår vi dig med att lösa konflikter genom förhandlingar, medling, skiljeförfaranden eller domstolsprocesser, beroende på vad som passar bäst för din situation.

Avtalstvist – Effektiva lösningar för kommersiella och privata avtalstvister

Avtalstvister kan uppstå i alla typer av affärsrelationer och är en vanlig orsak till juridiska problem. Vår expertis inom avtalstvist inkluderar följande områden:

Granskning av avtalsvillkor

Vi hjälper dig att granska och förstå avtalsvillkor samt att identifiera eventuella problem eller oklarheter som kan leda till tvister.

Tvistelösning

Vi försöker först hitta en fredlig lösning genom förhandlingar och medling. Om det inte är möjligt, bistår vi dig genom rättsprocessen för att säkerställa att dina rättigheter och intressen skyddas.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.