Advokat i Göteborg: Entreprenadrätt, avtalstvist och försäkringsrätt

Entreprenadrätt: En översikt

Entreprenadrätten är en del av den svenska civilrätten och reglerar förhållandet mellan parterna i en entreprenad, vanligtvis beställaren och entreprenören. Entreprenadrätten omfattar bland annat avtalsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt. Det finns flera lagar och standardavtal som styr entreprenadrätten i Sverige, såsom AB 04, ABT 06 och ABK 09. En advokat med expertis inom entreprenadrätt kan hjälpa dig att tolka och tillämpa dessa regler i praktiken och att företräda dig i tvister som kan uppstå under entreprenadens gång.

Avtalstvister inom entreprenadrätt

Avtalstvister är vanliga inom entreprenadrätten, då det ofta uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna om avtalets innehåll och tolkning. En advokat med erfarenhet av avtalstvister kan hjälpa dig att lösa dessa tvister på ett effektivt sätt. Några vanliga typer av avtalstvister inom entreprenadrätten är:

 • Försenade eller ofullständiga arbeten
 • Fel och brister i utförandet eller projekteringen
 • Ändringar och tilläggsarbeten
 • Ekonomiska krav och betalningstvister

Försäkringsrätt inom entreprenadrätten

Försäkringsrätt är en annan viktig aspekt av entreprenadrätten, eftersom den reglerar försäkringar som parterna tecknar för att skydda sig mot ekonomiska förluster och risker under entreprenadens gång. En advokat med erfarenhet inom försäkringsrätt kan hjälpa dig att förstå och tillämpa reglerna för försäkringar inom entreprenadrätten. Några exempel på försäkringar som är relevanta inom entreprenadrätten är:

 • Entreprenadförsäkring
 • Byggherreförsäkring
 • Maskinförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Garantiförsäkring

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.